اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۴ و دستورالعمل استفاده از آن | آرین سیستم

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی سال ۹۵ + راهنمای تصویری تنظیم اظهار نامه

موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۵ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تعیین شده است اما سازمان امور مالیاتی فرم های اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۴ را در اختیار مودیان قرار داده است. اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی سال ۹۵ + راهنمای تصویری تنظیم اظهار نامه 4.5 (90%) 2 […]

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی سال ۹۵ + راهنمای تصویری تنظیم اظهار نامه
4.5 (90%) 2 رای