ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد | آرین سیستم

نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد کارگران آیا طبق آیین نامه حقوق و دستمزد است ؟ از این دست سوالات را هر روز بسیاری از کارگران و کارمندان مراکز دولتی و خصوصی از خود می پرسند و شاید تا به امروز هم نتوانستن به طور کامل جواب خود را بگیرند!

در بخش اداری مالی هر سازمان یا کسب و کاری ، یکی از زمان بر ترین اما با اهمیت تریت محاسبات مربوط به ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد است. چرا که پرداخت منظم حقوق و دستمزد پرسنل باعث رضایت و اطمینان کارکنان ، و در نتیجه افزایش بهره وری و تولید می شود. با توجه به اینکه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد یکی از حساس ترین و با اهمیت ترین اسناد حسابداری است و آشنایی با نحوه ثبت حقوق و دستمزد و مفاهیم کاربردی مانند حقوق پایه ، فیش مستمری یا کار نوبتی باعث تسهیل کار حسابدار با انواع نرم افزار محاسبه و ثبت حقوق و دستمزد همچون نرم افزار یکپارچه حقوق و دستمزد آرین سیستم است ، در این مقاله سعی ما این است که به توضیح پاره ای از مباحث مربوط به ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد بپردازیم.

ادامه مطلب …

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد + مالیات حقوق | آرین سیستم

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد – آموزش فرمول محاسبه حقوق

استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در تولید محصولات و ارائه خدمات نشان دهنده سهم نیروی کار به عنوان یکی از هزینه های مهم عملیاتی است. ادامه مطلب …

سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

فيش حقوقي تامين اجتماعي + مشاهده سوابق تامین اجتماعی

فيش حقوقي تامين اجتماعي فیشی است که در آن مبلغی با توجه به گروه مربوطه و در هرسال با در نظر گرفتن ضرایب اعلام شده از طرف دولت مشخص می گردد. ادامه مطلب …