یکی از پیشرفت های تکنولوژی اخیر اطلاعات و ارتباطات بهره گیری از نرم افزار های برنامه ریزی منابع سازمانی یا همان ERP است. ERP از آن دسته کارهایی می باشد که بخاطر ارزش آن ، از لحاظ مالی و سرمایه گذاری و هم از لحاظ اثربخشی ساختاری و زیرساخت به ارزیابی و انجام مطالعات ابتدایی پیش از اجرا شدن نیاز دارد. برای کامیابی در پیاده سازی کامل این برنامه در سازمان های عصر کنونی کار مقدماتی تجزیه و تحلیل در روند اجرای این سیستم ERP حائز اهمیت بوده و پیروزی در این پیاده سازی توام با اجرای صحیح و کامل این پروژه ابتدایی است.

با محصولات نرم افزاری آرین سیستم بهره جویی شما به اوج خود خواهد رسید. به همین منظور در سالهای پیاپی و با بهره گیری از تجربیات متخصصین آرین سیستم بر روی فرآیندها کار شده است تا علاوه بر کاهش هزینه ها و زمان ، مسیری هموار برای استقرار نرم افزار ها در سازمان شما میسر شود و اهداف مورد نیاز شما در دوره زمانی مشخص شده محقق گردد.

در ادامه ما کاربران شما را با مفاهیم و مراحل کاربری سیستم آشنا خواهیم کرد.

عملیات و استقرار :

مدیر آرین سیستم برای استقرار  ERPطی جلسه ای با مدیر سازمان شما ، درخواست ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و طبق برنامه زمانی مشخصی با در نظر گرفتن سرمایه و اطلاعات مراحل زیر طی خواهد شد :

مدلسازی پروژه :

در این گام از استقرار سیستم ERP ، فعالیت ها نهایی می شوند تا نیاز به تغییرات به حداقل حد خود برسد که بر اساس فعالیت های جاری در سازمان شما انتخاب شده اند..

شناسایی و طرح ریزی فرآیندها طبق درخواست مشتری :

سیستم ERP متناسب با نیازهای افراد در سازمان برنامه ریزی می شود و فاکتورهایی همچون هزینه ، آموزش ، خدمات نگهداری طبق شرایط در قرارداد در نظر گرفته می شود و در ارائه راهکاری مناسب برای سازمان شما پیش می رود.

توسعه و به کارگیری طرح :

تیم آرین سیستم در این مرحله به تولید دوباره طرح منتخب شده و سازگار با سازمان شما ، به منظور تطبیق ویژگی های نرم افزار های کاربردی و نیازهای شناسایی شده می پردازد.

تشکیل جلسه و آموزش های لازم :

در این مرحله با برگزاری جلسه تمامی مراحل استقرار سیستم ERP و اطلاعات به روز سازمان با هم یکپارچه شده تا منجر به اجرای موفقیت آمیزی شود ، و همه ی تنظیمات نرم افزار در حین آموزش دادن پیاده سازی می شود تا کاربران بدون هیچ مشکلی روند کاری خود را طی نمایند.

پیشبرد و راه اندازی طرح ارائه شده :

در اینجا شاهد پشتیبانی های مستمر از فرآیندهای استقرار یافته و سیستم جدید ERPخواهید بود تا در صورت بروز هر گونه مشکل به سریع ترین روش ممکن برطرف گردد. در آخر نتایج حاصل با اهداف مورد انتظار و گفته شده در پروژه مقایسه می شود.

جز مراحل فوق ، ستاد مراقبت از مشتریان بطور مداوم پیگیر پروژه خواهد بود و به کنترل و بررسی امور می پردازد و در انتها هم گزارشی از مراحل تهیه می نماید.