بیشتر بخوانید

خواندن این مقاله جذاب را از دست ندهید!

مجله حسابداری و اقتصاد در 20 نوامبر سال 2014 میلادی ، مقاله حسابداری انگلیسی Financial Statement Comparability را دریافت و 11نوامیر سال 2015 تجدید نظری بر روی مقاله انگلیسی حسابداری Financial Statement Comparability صورت گرفت و بالاخره در دسامبر سال 2015 به عنوان یکی از مقاله های انگلیسی حسابداری پذیرفته شد. از محققین این مقاله حسابداری به زبان انگلیسی می توان از جئونگ بن کیم ، لی ، اوئیس یی لو و یو نام برد. در مقاله حسابداری انگلیسی Financial Statement Comparability با نام فارسی قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار ، به طور کامل درباره مقایسه مشخصه کیفی منحصر به فرد از اطلاعات مالی جهت تشخیص کاربران به شباهت ها و تفاوت ها در عملکرد مالی توضیح و راهنمایی می کند. مقاله در 50 صفحه با فرمت pdf در نشریه مجله حسابداری و اقتصاد journal of accounting and economics و با همکاری دانشگاه واترلو منتشر شد. رشته های مرتبط با مقاله انگلیسی حسابداری Financial Statement Comparability علوم اقتصادی ، مدیریت و حسابداری می باشد که گرایش های مدیریت کسب و کار ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالی ، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد مالی می توانند از مقاله انگلیسی در مورد حسابداری Financial Statement Comparability در پروژه ها و صورت های عملیاتی پروزه های خود استفاده کنند.

چکیده ای از مقاله حسابداری به زبان انگلیسی Financial Statement Comparability

این مطالعه به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار می پردازد. با استفاده از معیارهای قابلیت مقایسه دی فرانکو ، کوثاری و وردی (2011) ، دریافتیم که ریسک سقوط مورد انتظار با افزایش قابلیت مقایسه صورت مالی کاهش می یابد و این رابطه منفی در محیط هایی شدیدتر است که در آن مدیران بیشتر به دنبال مخفی کردن اخبار منفی هستند. در مقاله حسابداری به زبان انگلیسی همچنین شواهدی را ارائه می کنیم که نشان می دهد قابلیت مقایسه می تواند واکنش نامتقارن بازار به افشای اخبار منفی و اخبار مثبت را کاهش بدهد. طبق یافته های ما قابلیت مقایسه صورت مالی با نرم افزار حسابداری تمایل مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی را کاهش می دهد. این موضوع باعث کاهش میزان ریسک سقوط آتی بنگاه از دیدگاه سرمایه گذاران می شود.

فهرست مطالب مقاله حسابداری انگلیسی Financial Statement Comparability

در مقاله انگلیسی حسابرسی هفت فصل درباره قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار به صورت کامل برای علاقمندان توضیح داده شده است. فهرست سرفصل های مقاله حسابداری انگلیسی به شرح زیر می باشد :

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه ، منابع مرتبط و پیش بینی تجربی
 1. قابلیت مقایسه صورت های مالی
 2. ریسک سقوط آنی
 3. ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت مالی و ریسک سقوط آنی
 • طراحی پژوهش
 1. اندازه گیری ریسک سقوط ادراک شده
 2. اندازه گیری قابلیت مقایسه
 3. مدل تجربی
 • نمونه و آمار توصیفی
 • نتایج تجربی
 1. نتایج اصلی
 2. معیارهای جایگزین قابلیت مقایسه
 3. سایر آزمون های استواری
 • آزمون های دیگر
 1. بررسی بیشتر تاثیر قابلیت مقایسه بر ریسک سقوط مورد انتظار
 2. تاثیر قابلیت مقایسه بر افشای داوطلبانه شرکت
 • نتیجه گیری
 1. ضمیمه ب : اندازه گیری چولگی نوسان ضمنی
 2. معیارهای جایگزین قابلیت مقایسه
 3. جابه جایی همزمان سود
 4. معیارهای قابلیت مقایسه بارت و همکاران (2012)

مقدمه مقاله حسابداری انگلیسی Financial Statement Comparability

در مقدمه مقاله حسابداری به زبان انگلیسی Financial Statement Comparability به مقایسه کیفیت اطلاعات تایید شده هیئت استانداردهای سیستم حسابداری و برنامه حسابداری ، یا FASB با اطلاعات ارتباط قابلیت اطمینان و پیش بینی حسابداری متمرکز می پردازد و در ادامه به مفید بودن اطلاعات عملکرد مالی و قادر بودن شناسایی شباهت و تفاوت در عملکرد حساب برای سرمایه گذاران در سهام به خوبی اشاره می شود. مقاله انگلیسی حسابرسی Financial Statement Comparability تاکید میکند که  گزارش مالی به عنوان یک هدف عمومی است که کاربران را با توجه به اطلاعات مالی قادر می سازد به ارزیابی میزان ، زمان و عدم اطمینان از جریان نقدی خالص در آینده یک شرکت و این اطلاعات قابلیت مقایسه با گزارش اطلاعات دیگر شرکت ها را برای رسیدن به هدف گزارش مالی فراهم می کند و سرمایه گذاران و مدیران بهتر می توانند در جریان ارزیابی عملکرد شرکت خود قرار بگیرند.

دنیای حسابداری | آرین سیستم

دنیای حسابداری | آرین سیستم

مقدمه Introduction

Despite the importance of comparability emphasized by policymakers, empirical studies on comparability are relatively scarce and evidence of its usefulness is limited (Schipper, 2003). De Franco et al. (2011) empirically examine the benefits of comparability by focusing on analyst forecast accuracy, coverage, and dispersion. Subsequent studies have examined the impact of comparability on debt market participants’ assessment of firm credit risk (Kim et al., 2013), acquisition decisions (Chen et al , 2014), and managers’ propensity to issue earnings forecasts (Gong et al., 2013). Other studies examine comparability by focusing on the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) (e.g , Lang et al , 2010 ; DeFond et al , 2011 , 2013; Barth et al , 2012 , 2013 ; Yip and Young , 2012 ; Wang , 2014).

Motivated by the limited research on information comparability, this study examines the impact of financial statement comparability on ex ante crash risk, which represents investors’ subjective assessment of future stock price crash risk. Interest in investors’ perceptions of crash risk has been increasing, particularly since the 2008 financial crisis. In the advent of the crisis, investors’ lack of confidence and fear of further decreases in prices have been identified among the various culprits behind the dramatic price declines. In discussing responses to the recent financial crisis, Blanchard (2009), then the chief economist of the International Monetary Fund (IMF), outlined, “So what are policymakers to do? First, and foremost, reduce uncertainty. Do so by removing tail risks, and the perception of tail risks.” Thus, understanding what affects investors’ perceived crash risk warrants our research.

پیشینه ، منابع مرتبط و پیش بینی تجربی Background, related literature, and empirical prediction

قابلیت مقایسه نرم افزار حسابداری مالی : گزارش مالی معیار خوبی برای مقایسه با شرکت های دیگر می تواند باشد. انتقال اطلاعات و میزان تلاش اعمال شده می تواند تحلیلگران را در فهم کاهش و تجزیه و تحلیل صورت های مالی یاری کند.

ریسک سقوط آنی :

ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت مالی در نرم افزار حسابداری ارزی و ریسک سقوط آنی : به عنوان یک پروکسی استفاده از نوسانات برای خطر سقوط صورت مالی سهام ، طبق نظر بیتس و پان پیشنهاد می شود. با اندازه گیری نوسانات منحنی سهام ف تفاوت بین نوسانات ضمنی از قرار OTM و از تماس IVATMC در همان روز به دست می آید.

فرمول محاسبه :

  IV_SKEWit = IVOTMPitIVATMCit

طراحی پژوهش Research design

اندازه گیری ریسک سقوط ادراک شده : با بحران مالی سال 2008 ، بررسی خطر ریسک سقوط بحران مالی برای سرمایه گذاران به طور فزاینده ای قابل توجه جوامع علمی و حرفه ای ، سیاستگذاران و مطبوعات قرار گرفت. پلانچارد به عنوان یکی از محققین بررسی ریسک سقوط بحران مالی اظهار داشت در حالی که حذف عوامل خطر سقوط مالی مهم است ، از بین بردن ترس از احیای ارزش دارایی ها به خصوص در طول بحران مالی بازار بسیار مهم تر است. به این دلیل مطالعات اخیر جوامع اقتصادی بیان گر تقاضای بیشتر سرمایه گذاران به بیمه اموال خود در مقابل خطر سقوط احتمالی ارزش مالی  و سهام خود هستند.

اندازه گیری قابلیت مقایسه : بر اساس اقدامات اولیه فرانکو و همکاران از مقایسه صورت های مالی می توان مقایسه صورت مالی را اندازه گیری کرد. مقایسه نزدیکی نقشه برداری رویدادهای اقتصادی بین سیستم های حسابداری به صورت مالی تعریف شده است.

EARNINGSit = αi + βiRETURNit + εit

مدل تجربی : طبق مطالعات دنیس ، برادشا و همکاران برای تعیین تاثیر کاهش در مقایسات نوسانات منحنی از فرمول زیر استفاده می شود :

IV_SKEWit = β0 + β1COMPACCTit + β2ATM_IVit + β3FIRM_SIZEit + β4LEVERAGEit + β5MBit + β6CASHFLOW_VOLit

+ β7EARNINGS_VOLit + β8SALES_VOLit + β9STOCK_TURNit

+ β10BETAit + β11IDOSY_VOLit + β12TOTAL_VOLit + β13NEG_SKEWit

+ β14STOCK_RETit + β15HHIit + β16STRATEGYit + εit

نمونه و آمار توصیفی Sample and descriptive statistics

جمع آوری داده ها و اطلاعات صورت های مالی به صورت گسترده مانند دلتا ، باز کردن بهره و نوسانات منحنی و داده بازده سهام ماهانه و سالانه اطلاعات مالی است. با اعمال فیلترهای مختلف نوسانات منحنی از دست رفته موثر در نرخ بهره باز ، قابل مقایسه است و داده های حجم اطلاعات در طول دوره سال مالی برای حداقل شش ماه در دسترس هستند.

نتایج تجربی Empirical results

با استفاده از دو رگریسون OLS با اشتباهات قوی استاندارد تنظیم صورت مالی با دو بعد شرکت و سال مورد بررسی قرار گرفته است و با اثرات رگرسیون کنترل پروژه شرکت بر اساس جدول بندی مقایسه شده است.

 

آزمون های دیگر Additional tests

برای تاثیر مقایسه صورت های مالی به عنوان عاملی در سقوط سهام ، نیاز به آزمون ها و اکتشافات بیشتری می باشد. اضافه کردن و امتحان آزمون های صورت های مالی مدیریت اعتبار صورت های مالی ، درک سرمایه گذار در کاهش سطح ریسک سرمایه گذاری در زمان سقوط قیمت سهام بسته به هزینه و مزایای مقایسه صورت های مالی برای مدیران می شود.

تاثیر قابلیت مقایسه بر افشای داوطلبانه شرکت Effect of comparability on voluntary corporate disclosure

مرکز نظریه مقایسه صورت مالی و ریسک سقوط آنی مبتنی بر اهمیت اطلاعات توانایی و انگیزه مدیران برای پیشگیری و عدم خبررسانی اطلاعات و خبر بد به سرمایه گذاران است. خبر سقوط آنی سهام باعث کاهش توانایی و انگیزه عوامل شرکت و افزایش هزینه و در نتیجه باعث سقوط قیمت سهام می شود.

Kothari et al. (2009) find that stock market reactions to managers’ voluntary disclosures are greater for bad news than for good news. Their finding suggests that managers tend to withhold bad news from outside investors and accumulate it within a firm, compared with their disclosure tendency for good news. To add more credence to our conjecture that financial statement comparability disinclines managers from withholding bad news, we examine whether financial statement comparability affects the asymmetric market reaction to bad versus good news.

نتیجه گیری Conclusions

In this study, we examine whether comparability reduces investors’ perception of crash risk. We find that the steepness of the volatility smirk decreases with financial statement comparability and this negative relation is more pronounced for firms with a lower-quality information environment, for firms with weak external monitoring, and for firms operating in a less competitive industry. Moreover, we find that managers’ general tendency to withhold bad news relative to good news is mitigated for firms with higher financial statement comparability. These results support our argument that financial statement comparability discourages managers from hiding bad news and accumulating it within a firm, which reduces investors’ perceptions of a firm’s future crash risk.

Our study adds to the prior literature that examines the benefits of financial statement comparability. Our results suggest that accounting comparability reduces ex ante crash risk by helping outside investors make cross-firm comparisons of disclosure policies and firm performance. Moreover, our study extends the literature on the role of financial reporting quality in the capital market by focusing on its relation to ex ante crash risk. Thus, our results are relevant to standard setters and regulators who underscore the importance of understanding ex ante crash risk. Finally, our study adds to prior literature that focuses on the managerial asymmetric disclosure of good versus bad news (e.g. Skinner, 1997; Kothari et al., 2009; Ali et al.,2015). We show that financial statement comparability.

مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک

یکی از پربازدیدترین مقاله مدیریت انگلیسی ، مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTIN با عنوان فارسی حسابداری مدیریت استراتژیک می باشد که در سال 2012  میلادی منتشر شده است و منبع انتشار اصل مقاله ، دانشگاه هربوت وات ، ادینبورگ می باشد. در دانلود مقاله انگلیسی مدیریت به تاریخچه مدیریت ، چشم اندازهای رقابتی در حسابداری مدیریت استراتژیکی ، خاص بودن حسابداری مدیریت استراتژیکی و نقشه استراتژی به خوبی پرداخته شده است.

چند نمونه مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک

 • نظریه پردازی در مورد تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی – مجله الزویر
 • مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی ارتباط با مشتری – مجله الزویر
 • مروری بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کاهش تمرکز بر کارکنان
 • رابطه متقابلی بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش راهبردی
 • مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک
 • بازی استراتژیک جهت ترکیب فراگیری مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات سازمانی – مجله امرالد
 • مطالعه استراتژیکی مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن SME
 • عوامل موثر بر سیاست استراتژیک منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت

رشته علوم اقتصاد ، رشته مدیریت و رشته حسابداری از جمله رشته های مرتبط با مقاله انگلیسی در مورد مدیریت Financial Statement Comparability می باشد و گرایش های مدیریت کسب و کار ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری مالی و ریسک و اقتصاد مالی به دلیل اینکه مقاله به مدیریت صورت های مالی و حسابرسی نیز اشاره دارد و میتوان مقاله Financial Statement Comparability را جزء دسته مقاله مدیریت انگلیسی نام برد ، و در تحقیقات و پروژه های کاری و دانشگاهی خود می توانند استفاده کنند. لینک مقاله Financial Statement Comparability در سایت مرجع با عنوان نشریه ELSEVIER برای علاقمندان به این حوزه از مقاله انگلیسی در مورد مدیریت قابل دسترسی و خرید می باشد.

چند نمونه دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت

 • نقش حسابداری در آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت درآمدها – نشریه SSRN
 • نقش حسابدار مدیریت در عرضه اولیه سهام
 • کنترل مدیریت در تجارت خانوادگی و حسابداری مدیریت – مجله الزویر
 • محرک ها و عوامل بازدارنده تغییرات حسابداری مدیریت
 • روش های مدیریت ریسک اعتباری در بانک تجاری

مقاله انگلیسی حسابداری دولتی

دانشکده مدیریت ، دانشگاه های فیلد ساوث همپتون ، با همکاری مجله بررسی حسابداری بریتانیا در سال 2010 برای رشته های حسابداری و گرایش حسابداری دولتی ، مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی ، مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات را در هشت صفحه با فرمت پی دی اف منتشر کرد.

فهرست مطالب مقاله انگلیسی حسابداری دولتی Contemporary public sector accounting research – An international comparison of journal papers

 

دانلود مقاله حسابداری انگلیسی | آرین سیستم

دانلود مقاله حسابداری انگلیسی | آرین سیستم

 • مقدمه
 • مرور منابع PSAR در گذشته
 • دامنه پژوهش و انتخاب نشریات
 • دسته بندی مقالات نشریات PSA
 1. محل اقامت نویسنده
 2. محیط های پژوهش
 3. رویکرد نظری / متدولوژیکی
 4. روش های پژوهش
 5. موضوعات پژوهشی
 • تحلیل گروه های پارادایمی
 • سهم گروه های پارادایمی
 • نتیجه گیری – پیامدهای جدایی پارادایمی و گسترش دستور کار پژوهش های جهانی PSA

بخشی از نتیجه گیری مقاله حسابداری به زبان انگلیسی پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی، مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات

Conclusion

consequences of paradigmatic insularity and extending the global PSA research agenda When viewed globally, PSA research comprises a broad set of methodologies and topics covering the range of research approaches found across the social sciences. Moreover, many of the concerns about the lack of theoretically informed research expressed by Broadbent and Guthrie (1992, 2008) seem to be disappearing with an identifiable shift in emphasis in contemporary research away from description and towards such research. This was first noted by van Helden (2005) and this current analysis has shown an even greater shift towards theoretically informed empirical research. However a number of important issues emerge from this analysis which need to be addressed. The first is that the broad range of approaches is not evenly distributed across the world, but located in the two geographic paradigmatic bunkers. Williams et al. (2006) in their study of the winnowing away of behavioural accounting research in the US establish how one 84 A. Goddard / The British Accounting Review 42 (2010) 75–87 paradigmatic approach can come to dominate accounting research to the detriment of an entire field of study. They also suggest that such dominance can lead to stagnation within the discipline and exhort the need for methodological diversity, ‘the practice of accounting as an activity particularly recommends against univocality in how we understand it’ (p. 814). Whilst their concern was with the univocality of US accounting research the absence of positivistic PSAR elsewhere, could be evidence of a potential for developing a similar stagnation.

چند نمونه مقاله انگلیسی حسابداری دولتی

 • اطلاعاتی درباره هیئت استانداردهای حسابداری دولتی
 • شرایط زیرساختاری و منابع قدرت در حسابداری دولتی
 • تفکرات نوین آموزشی برای شروع دوره حسابداری دولتی
 • گزارش سالانه بخش های دولتی
 • ارتباط ملاک عینی و ذهنی وضعیت مالی توسط اظهارات مالی دولتی – انتشارات وایلی

دانلود مقالات حسابداری انگلیسی

دانلوددانلود فایل : بررسی صورتهای مالی و ریسک سقوط

فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت

دانلوددانلود فایل : حسابداری مدیریت استراتژیکی

فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت

دانلوددانلود فایل : ترجمه فارسی مقاله حسابداری مدیریت استراتژیکی

فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

 • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم