مشاوره
جلسه دموکاتالوگ
عضویت در خبرنامه

مهم ترین اصطلاحات ERP

منظومه اصطلاحات مدیریت: مدیریت زنجیره تامین SCM

SCM (Supply Chain Management)

SCM که مخفف واژه‌ی (Supply Chain Management) می‌باشد، به معنای مدیریت زنجیره تامین است؛ SCM به فرآیندهایی اطلاق می‌شود که سازمان برای تامین مواد اولیه در طی تولید یک محصول و ارائه خدمات به مستریان نیاز دارد.

به بیان دیگر مدیریت زنجیره تامین (SCM) بر طراحی، برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت‌های ارزش خالص و مدیریت لجستیک نظارت دارد.

مدیریت زنجیره تامین فعالیت‌های نظم دهی شده درونی و بیرونی یک شرکت را با دید کل‌نگر و مدون سازمان‌ دهی می‌کند و هدف سیستم آن است، که موجب بهینه سازی مدیریت فرآیندها شود و هزینه ها را به حداقل و کارآیی را به حداکثر برساند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
در صورتی که سوالی ندارید به دیگران کمک کنید تا مشکلشان حل شود!