لطفا در پرکرن فرم استخدامی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

  • برای اضافه کردن ردیف به جدول ها از دکمه استفاده کنید
  • برای حذف ردیف های جدول ها از دکمه استفاده کنید
  • فیلد هایی که از نظر داده ای مشکل دارند برای شما به رنگ قرمز نمایش داده می شود
  • با بردن موس روی فیلدهای مشکل دار علت برای شما نمایش داده می شود
  • بهتر است با مرورگر گوگل کروم نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام فرمائید
مشخصات فردی
نامشماره شناسنامه
نام خانوادگیتاریخ تولد
نام پدرجنسیت
محل صدوروضعیت تاهل
کد ملیدین
وضعیت نظام وظیفه
تحصیلات
#نام مؤسسهنوع مؤسسهشهر محلّ اخذمقطعرشته تحصیلیگرایشتاریخ شروعتاریخ خاتمهمعدّل
1
سوابق کاری
#نام شرکتسمتنوع همکاریعلّت ترکحقوق دریافتیتلفن شرکتتاریخ استخدامتاریخ خاتمه
1
آموزش ها
#نام دورهنام مؤسسه آموزشیمحلّ آموزشدارای گواهی نامهتاریخ شروعتاریخ خاتمه
1
مهارت ها
#عنوان مهارتسطح مهارت
1
اطّلاعات تکمیلی
پست الکترونیکینحوه آشنایی
تلفن همراه
آدرس منزل
زمان شروع به کار
حقوق درخواستی
شغل درخواستی
ارسال درخواست