دانلود کاتالوگ نرم افزار های یکپارچه

نرم افزارهای گروه داده پردازی آرین سیستم را بهتر بشناسید..

نرم افزار های حوزه مالی

نرم افزارهای مالی به عنوان نرم افزار مالی تجاری یا نرم افزار مالی شخصی طبقه بندی و به طور خاص برای اتوماسیون و ذخیره اطلاعات مالی تجاری طراحی شده است و بودجه بندی، حساب های ردیابی و گزارش های مالی را تجزیه و تحلیل، پردازش و فرآیندها را مدیریت می کند. نرم افزارهای حوزه مالی باعث می شوند که دقیقا بدانید چگونه کسب و کار شما در حال انجام است و با استفاده از داشبورد و گزارش های ساده، موفقیت شما هرگز یک رمز و راز نخواهد بود. نتیجه به کارگیری نرم افزارهای حوزه مالی، داشتن زمان بیشتر برای یافتن بهترین مسیرهای سودآوری خواهد بود. اکثر نرم افزارهای حوزه مالی شامل تمام جنبه های مالی و تجاری می شود و ویژگی های متعددی از جمله مدیریت اطلاعات پایه مالی، معاملات مالی و مدیریت، بودجه بندی، مدیریت حساب و مدیریت دارایی های مالی دارند.

بروشورهای زیر سیستم های حوزه مالی

نرم افزار های حوزه بازرگانی

نرم افزار حوزه بازرگانی از آن جهت اهمیت دارد که واحد بازرگانی کاملا در مواجه مستقیم با مشتری و خریداران قرار دارد. بنابراین کنترل و مدیریت سیستماتیک بازرگانی بر عهده سیستم جامع بازرگانی قرار خواهد گرفت. تنوع عملیات بازرگانی در سازمان ها و موسسات موجب ارتباط پیچیده واحد فروش با نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان خواهد شد. همچنین ارتباط بین واحد بازرگانی با حسابداری مالی برای به اشتراک گذاشتن اسناد مربوطه اجتناب ناپذیر است. تسویه‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش نیز باید به واحد دریافت و پرداخت ارجاع داده شود. نرم‌افزار انبارداری نیز باید اطلاعات کالا و انبار را با نرم افزار بازرگانی به اشتراک گذاشته تا انواع گزارشهای انبار از قبیل موجودی، گردش و کاردکس کالا را در اختیار حوزه بازرگانی قرار دهد. این یکپارچگی در کلیه واحد های درگیر عملیات بازرگانی نیازمند نرم افزار بازرگانی یکپارچه است.

نرم افزار های حوزه صنایع

نرم افزار صنایع ارتباط یکپارچه با واحد حسابداری، بازرگانی و انبار خواهد داشت. در واقع در شرکت های تولیدی، کنترل و مدیریت تولید می تواند شامل کنترل مواد اولیه و نظم بخشی به فرآیندهای تامین مواد و ساخت و تولید محصول باشد. نظارت جامع بر گردش مواد و محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی، از یکپارچگی واحدهای مالی و بازرگانی با بخش صنایع حاصل می شود. کاربرد نرم افزار برنامه ریزی تولید شامل مدیریت کلیه واحدهای کنترل تولید نظیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت نیز خواهد بود. همچنین واحد نگهداری و تعمیرات برای محصولان نیمه ساخته یا ضایعات بخش تولید از زیرمجموعه های حوزه صنایع است. در نهایت هر قدر که اطلاعات مدیران تولید از سطوح عملیاتی و هزینه های واحدهای تولیدی بیشتر باشد، تصمیم گیری ها به موقع تر خواهد بود و جلوی انحرافات احتمالی گرفته می شود.

نرم افزار های حوزه منابع انسانی

نرم افزار حوزه منابع انسانی مدیریت چهار بخش اصلی حقوق و دستمزد، کارگزینی، حضور و غیاب و پرتال کارکنان را بر عهده میگیرد. به این ترتیب که مرحله جذب تا محاسبه حقوق و مزایای هر یک از کارکنان را با توجه به کارکرد آن ها به صورت یکپارچه و همراه با تهیه گزارشات آماری مدیریتی قابل انجام می دهد. انعظاف پذیری بالا با توجه به تنوع قوانین استخدامی و انواع احکام کارگزینی، تعریف سیاست های ورود و خروج و در نتیجه اجرای هدفمند سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و افزایش رضایت مندی کارکنان، از ویژگی های نرم افزار منابع انسانی است. با کمک نرم افزار منابع انسانی می توان حوزه کارکنان و سرمایه های انسانی سازمان را مدیریت کرد و با بررسی و ارزیابی شاخص های عملکردی، هم در جهت افزایش رضایتمندی مدیران و هم رضایت بخشی به کارکنان قدم برداشت.  

نرم افزار های حوزه اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری نیاز به کاغذبازی را از بین خواهد برد. سیستم اتوماسیون اداری ارتباط یکپارچه بین تمام عناصر در مدیریت سازمان را برقرار خواهد کرد به طوری که مدیریت اسناد از جمله ویژگی های بارز نرم افزار اتوماسیون اداری است. گردش نامه ها سازماندهی شده پیش می رود و بر سرعت گردش مکاتبات افزوده می شود. محیط حرفه ای و در عین حال کاربر پسند نرم افزار اتوماسیون ادرای ارتباط بین واحدهای مختلف را به آسانی فراهم می کند. همچنین از جمله واحدهای مرتبط با اتوماسیون اداری نرم افزار CRM خواهد بود. اتوماسـیون اداری به گونه ای طراحی می شود که انواع مختلف کسب و کارها را پوشش داده و با مدل های مختلف گردش مکاتبات در سازمان ها سازگار می شود.

تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

  • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم