هویت برند سازمانی آرین سیستم​

هویت برند سازمانی آرین سیستم توسط تیم طراحی آرین سیستم و بر اساس اصول استاندارد و بروز طراحی با نگاه به افق روبرو و همگام با جایگاه شایسته برند آرین سیستم طراحی شده است. لذا با توجه به حفظ جایگاه و شعن این برند می‌بایست موارد زیر در هر گونه طرح و فضایی که آرین سیستم در آن حضور دارد رعایت گردد.

هویت برند نرم افزار حسابداری آرین سیستم

حالت های نشانه

نشانه برند آرین سیستم در حالت های مختلف قرارگیری بصورت زیر می‌باشد، در صورتی که شما می خواهید نشانه آرین سیستم را در طرح های خود بکار ببرید یکی از اشکال زیر را باید استفاده کنید

لوگو آرین سیستم

نسبت های نشانه با نوشتار

نشانه شرکت آرین سیستم بر اساس تناسبات اندازه ذیل طراحی شده است.

هویت لوگو در آرین سیستم

حالت های اشتباه نشانه

حالت های اشتباه نشانه شامل مواردی می باشد که در قرارگیری و درج لوگو نباید روی دهد و انجام آنها خطا تلقی می‌گردد.

خطا در لوگو آرین سیستم

رنگ های سازمانی

رنگ های اصلی سازمان و طیف رنگی برند آرین سیستم بشرح زیر می باشد

طیف رنگی برند آرین سیستم

حالت های اشتباه رنگی

حالت های اشتباه رنگی شامل مواردیست که ممکن است در موارد تحت مدیا و یا چاپ شده روی دهد. در واقع به هیچ عنوان نباید رنگ سازمانی برند آرین سیستم چه در موارد چاپی چه در موارد مدیا با نمونه اصلی تفاوت داشته باشد.

تایپ فیس

تایپ فیس مجاز فارسی برند آرین سیستم در موارد غیر مدیا تایپ میترا می‌باشد. در موارد تیتر تایپ مدیا ضخیم و در نوشتار تایپ مدیا متوسط استفاده می‌شود.

تایپ فیس مجاز فارسی برند آرین سیستم در موارد مدیا تایپ ایران سنس می‌باشد. در موارد تیتر از تایپ ایران سنس ضخیم و در نوشتار تایپ ایران سنس متوسط استفاده می‌شود.

تایپ فیس مجاز لاتین برند آرین سیستم Neo sans می باشد در موارد تیتر از تایپ Neo sans ضخیم و در نوشتار تایپ Neo sans متوسط استفاده می‌شود.

متن نوشتاری آرین سیستم

ست اداری

مکاتیات و مراودات اداری آرین سیستم طی فرمت خاصی که در غالب ست اداری آرین سیستم می‌باشد، صورت می پذیرد.

گسترش هویت

هویت برند آرین سیستم در موارد دیگر و اکسسوریها نیز رعایت شده است.

گسترش هویت
تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

  • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم