مشاوره
جلسه دموکاتالوگ
هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هر سازمان ویژگی هایی دارد که باعث تمایز آن از دیگر سازمان ها می‌شود. شرکت آرین سیستم نیز با ویژگی هایی که دارد، از دیگر شرکت ها متمایز شده است. هویت برند سازمانی آرین سیستم توسط تیم طراحی آرین سیستم و بر اساس اصول استاندارد و بروز طراحی با نگاه به افق روبرو و همگام با جایگاه شایسته برند آرین سیستم طراحی شده است. لذا با توجه به حفظ جایگاه و شأن این برند می‌بایست موارد زیر در هر گونه طرح و فضایی که آرین سیستم در آن حضور دارد رعایت گردد.

تماس با ما

حالت های نشانه

نشانه برند آرین سیستم در حالت های مختلف قرارگیری بصورت زیر می‌باشد، در صورتی که شما می خواهید نشانه آرین سیستم را در طرح های خود بکار ببرید یکی از اشکال زیر را باید استفاده کنید.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

نسبت های نشانه با نوشتار

نشانه شرکت آرین سیستم بر اساس تناسبات اندازه ذیل طراحی شده است.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

حالت های اشتباه نشانه

حالت های اشتباه نشانه شامل مواردی می باشد که در قرارگیری و درج لوگو نباید روی دهد و انجام آنها خطا تلقی می‌گردد.

خطا در شکل ظاهری لوگوی آرین سیستم

خطا در شکل ظاهری لوگوی آرین سیستم

رنگ های سازمانی

رنگ های اصلی سازمان و طیف رنگی برند آرین سیستم بشرح زیر می باشد.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

حالت های اشتباه رنگی

حالت های اشتباه رنگی شامل مواردیست که ممکن است در موارد تحت مدیا و یا چاپ شده روی دهد. در واقع به هیچ عنوان نباید رنگ سازمانی برند آرین سیستم چه در موارد چاپی چه در موارد مدیا با نمونه اصلی تفاوت داشته باشد.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

تایپ فیس

تایپ فیس مجاز فارسی برند آرین سیستم در موارد غیر مدیا تایپ میترا می‌باشد. در موارد تیتر تایپ مدیا ضخیم و در نوشتار تایپ مدیا متوسط استفاده می‌شود.

تایپ فیس مجاز فارسی برند آرین سیستم در موارد مدیا تایپ ایران سنس می‌باشد. در موارد تیتر از تایپ ایران سنس ضخیم و در نوشتار تایپ ایران سنس متوسط استفاده می‌شود.

تایپ فیس مجاز لاتین برند آرین سیستم Neo sans می باشد در موارد تیتر از تایپ Neo sans ضخیم و در نوشتار تایپ Neo sans متوسط استفاده می‌شود.

شکل نوشتاری آرین سیستم

شکل نوشتاری آرین سیستم

ست اداری

مکاتیات و مراودات اداری آرین سیستم طی فرمت خاصی که در غالب ست اداری آرین سیستم می‌باشد، صورت می پذیرد.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

گسترش هویت

هویت برند آرین سیستم در موارد دیگر و اکسسوریها نیز رعایت شده است.

هویت سازمانی برند آرین سیستم​

هویت سازمانی برند آرین سیستم​