نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

حجم خریدها و سفارشات خارجی در سازمان های فعال در امر بازرگانی، نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به سیستمی برای نگهداری سوابق خرید را ایجاب می کند. استفاده از نرم افزار خرید و سفارشات خارجی در جهت تامین نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان کالا الزامی است. پیاده سازی نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم در شرکت ها از راکد ماندن سرمایه جلوگیری می کند و مانع از تحمیل هزینه های مازاد انبار کالا با برنامه ریزی به موقع با استفاده از نرم افزار خرید خارجی برای تامین کالا می گردد.  به این معنی که به واسطه نگهداری سوابق خرید، وضعیت مالی و آماری سفارشات پیشین، ابزار مناسبی را جهت تصمیم گیری برای خریدهای آینده در اختیار مدیران بخش بازرگانی قرار خواهد داد.

خرید و سفارشات خارجی

مزایای نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی که با نام های دیگری از جمله نرم افزار خرید خارجی، نرم افزار تدارکات خارجی و سیستم تامین ارزی نیز شناخته می شود، در واقع یک نوع ابزار برای تسریع و تسهیل جریان مالی، جریان اطلاعات و جریان مواد در خریدهای برون مرزی می باشد.  در نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز ، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های اختصاصی نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم، عملیات سیستم چند ارزی را پوشش می دهد. ثبت اطلاعات حواله ارزی در نرم افزار خرید و سفارشات خارجی فراهم است. محاسبه قیمت تمام شده کالا در این سیستم تعریف شده و امکان ردیابی اطلاعات سفارش خارجی نیز وجود دارد. همچنین امکان اتصال خودکار به سیستم حسابداری نیز در نرم افزار خرید خارجی آرین سیستم فراهم است. محاسبات بهای تمام شده، پیگیری سفارشات خارجی و مدیریت اسناد مربوطه در نرم افزار خرید خارجی آرین سیستم به نحوی صورت می گیرد، که عملیات کنترل کیفیت با بخش مالی و انبار در ارتباط باشد. در نهایت با امکان تنظیم برگ ها، مراحل ثبت حسابداری سفارشات در نرم افزار سفارشات خارجی مشخص خواهد شد.

پیگیری سفارشات در سیستم خرید خارجی آرین سیستم

در نرم افزار سفارشات خارجی برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد. برای پیگیری عملیات حسابداری سفارشات خارجی، نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم قابلیت ایجاد، ارسال و مدیریت اسناد حسابداری را دارا می باشد و تمام اطلاعات و اسناد مربوط به سفارشات مانند یک سند حسابداری به صورت مکانیزه به واحد انبار و مالی ارسال می شود.

 

امکانات نرم افزار خرید و سفارشات خارجی

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی با چه سیستم های دیگری مرتبط است؟

چارت نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

درخواست دمو رایگان نرم افزار خرید و سفارشات خارجی

درخواست نمایش نرم افزار خرید وسفارشات خارجی آرین سیستم را به صورت کاملا رایگان برای کارشناسان فروش ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیرند و در خصوص خرید نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم به شما کمک کنند.

سوالات متداول نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

گزارشات خرید کالا، تامین کنندگان، گزارشات پیگیری کالا، گزارشات مقایسه ای وضعیت حسابداری خرید، گذارشات اقلام ارسال شده و …

گزارشات پیگیری کالا در نرم افزار خرید خارجی و نیز ارائه خدمات بر اساس اسناد مرجع دار است.

بله. سیستم خرید و تدارکات آرین سیستم عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را به همراه تمامی محاسبات بهای تمام شده انجام می دهد. 

در نرم افزار سفارشات خارجی برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز ، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

گروه بندی تامین کنندگان کالا و خود کالا در نرم افزار خرید خارجی به صورت درختواره ای است.

تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

  • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم