مشاوره
جلسه دموکاتالوگ
نرم افزار انبارداری آرین سیستم

نرم افزار انبارداری آرین سیستم

واحدهای بازرگانی و مرتبط با سیستم انبارداری به دلیل نداشتن اطلاعات کامل از موجودی انبار، تعداد کالاهای تولیدی، درخواست‌ها و زمان مورد نیاز ساخت کالا با مشکل مواجه خواهند بود. قابلیت ردیابی و گزارش گیری به تفکیک کالا به عنوان راه حل حسابداری انبار مطرح است. نرم افزار حسابداری انبار آرین سیستم فرآیند اعلام موجودی انبار تا ارسال کالا و دریافت رسید از مشتری را مدیریت می کند. نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار آرین سیستم در هزینه و زمان، صرفه جویی می‌کند. تهیه انواع گزارش‌ها از موجودی انبار و استفاده از یک یا چند سند مرجع جهت صدور اسناد از  ویژگی های بارز نرم افزار مدیریت انبار می باشد.

دانلود کاتالوگ

مزایای نرم افزار انبارداری آرین سیستم

یک نرم افزار انبار یکپارچه، نیاز ضروری کلیه سازمان ها و واحدهایی است که به نوعی با چالش مدیریت سیستم انبارداری خود مواجه هستند. مدیریت نگهداشت دقیق آماری و ریالی کالاها و ایجاد ارتباط یکپارچه با بخش خرید، فروش و تعیین بهای تمام شده محصول از ویژگی های بارز ماژول انبارداری آرین سیستم است. کارشناسان بخش انبار با استفاده از نرم افزار حسابداری انبار آرین سیستم، از شناسنامه کالا آگاه شده و مسیر ورود تا خروج کالا از انبار را مدیریت می کنند. ارائه انواع گزارش‌های تعدادی و ریالی، صدور خودکار اسناد با استفاده از یک یا چند سند مرجع نیز از خصوصیات سیستم انبارداری است.

ردیابی و گزارش گیری به تفکیک کالا

نرم افزار انبارداری، با ویژگی منحصر بفرد ردیابی کالا، علاوه بر پیگیری ورود تا خروج کالا از انبار، امکان تخصیص ویژگی به کالا برای ثبت دقیق سفارش‌های مشتری را فراهم می کند. همچنین ارائه انواع گزارش تعدادی، ریالی و درختواره ای از کالا در سیستم انبارداری و ارائه گزارش کاردکس منفی در سطح انبار و تامین کننده، از دیگر قابلیت های نرم افزار حسابداری انبار آرین سیستم است.

مدیریت انبار با ثبت دقیق گردش کالا

نرم افزار انبارداری آرین سیستم با ایجاد ارتباط یکپارچه با بخش خرید، فروش و تعیین بهای تمام شده محصول اطلاعات مربوط به وضعیت انبار، اعم از چگونگی میزان موجودی و مقادیر وارده، صادره، موجودی، ضایعات و کسری و اضافات انبارگردانی را ثبت کرده و امکان کنترل دقیق بر گردش کالا را فراهم می کند.

کنترل و رزرو موجودی انبار

امروزه که فعالیت سازمان ها بسیار گسترده تر از قبل شده است، مدیریت و ثبت دقیق ورود و خروج کالا های موجود در انبار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. نرم افزار انبارداری آرین سیستم این امکان را فراهم کرده است که به راحتی بتوان ورود و خروج کالاهای موجود در انبار را کنترل نموده و همچنین عملیات رزرو کالا ها را انجام داد. با ثبت رزرو کالا ها در مواقعی که با کمبود موجودی مواجه باشید، می توانید به تعهدات خود به مشتریان عمل کنید.

امکانات و ابزارهای نرم افزار انبارداری

 تعیین ویژگی فنی و شماره فنی کالا در ثبت مشخصات
 تعریف بارکد و نوع کالا
 تعریف شرح کالا به زبان فارسی و لاتین
 تعیین حداقل و حداکثر موجودی
 تعریف نقطه سفارش کالا

دانلود کاتالوگ

 قابلیت تعریف چندین واحد فرعی با ضرایب متفاوت
 استفاده از واحد های فرعی در کلیه فرایند های صدور اسناد انبار
 معرفی انبار برای تعیین نوع انبار و تخصیص کالا به انبارهای مختلف
 معرفی گروه كالا و طبقه كالا و تعریف درخت محصول به صورت درختواره ای

دانلود کاتالوگ

 قیمت گذاری کالا به روش میانگین FIFO در ماژول انبار آرین سیستم
 استفاده از روش میانگین FIFO در سطح گروه كالا برای حواله های انبار
 معرفی مراكز هزینه و پروژه و مراکز پروژه
 معرفی ایستگاه های کاری جهت استفاده در حواله های انبار

دانلود کاتالوگ

 استفاده از زیر سیستم انبار برای تعریف نوع درخواست كالا
 صدور سند درخواست كالا از انبار
 استفاده از یک یا چند سند مرجع جهت صدور اسناد انبار
 صدور سند موجودی اول دوره بر اساس موجودی سال قبل یا انبار گردانی سال قبل
 صدور اسناد رسید موقت انبار و کنترل و ثبت اطلاعات بازرسی کالا

دانلود کاتالوگ

 صدور اسناد خرید شامل رسید انبار داخلی، رسید انبار خارجی
 صدور سند برگشت از خرید داخلی و برگشت از خرید خارجی
 صدور اسناد تولید شامل رسید انبار محصول مرکز هزینه و پروژه و…
 صدور و مدیریت اسناد فروش شامل حواله فروش ، برگشت از حواله فروش ، حواله فروش ضایعات

دانلود کاتالوگ

نرم افزار انبارداری با چه سیستم های دیگری مرتبط است؟

نرم افزار حسابداری انبار

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار انبارداری آرین سیستم

فروش و حسابداری فروش
خرید و تدارکات
BPMS
اموال و داراییهای ثابت
کنترل و برنامه ریزی تولید
فروش و حسابداری فروش

واحد فروش در زمانی که از مشتریان سفارش خرید محصولات را دریافت می کند، باید قبل از تحویل دادن فاکتور فروش به مشتری، موجودی کالاها را چک کند، بررسی تعداد موجودی کالا ها توسط کارشناس فروش از انبار، از کمبود موجودی بعد از دریافت سفارش جلوگیری می‌کند.
بنابراین واحد فروش برای پیش بینی امکانات، تجهیزات و مقادیر ارسال کالا، باید در ارتباط کامل با نرم افزار مدیریت انبار باشد. درواقع زمان‌های بارگیری و حمل کالا، مقادیر ارسال کالا در هرنوبت و نوع کالا و اجناس واحد انبار در ارتباط با واحد فروش و حسابداری فروش خواهد بود.

نرم افزار فروش
خرید و تدارکات

واحد خرید و تدارکات پس از انجام خریدهای مورد نیاز سازمان باید مقداری از اجناس برای واحد انبار ارسال نماید. برای ارسال و نگهداری کالاها در انبار لازم است که ابتدا از وجود فضای کافی برای نگهداری کالاهای جدید در انبار اطمینان حاصل نمود.
آنچه باعث ارتباط واحد انبار با سیستم خرید و تدارکات می‌شود، اطلاع از میزان موجودی کالا، چگونگی وضعیت کالاهای خریداری شده، فرصت انتخاب و خرید و تحویل به انبار است. حتی بخشی از انتظارات انبار از پشتیبانی قسمت خرید و تدارکات تامین می‌شود.

نرم افزار تدارکات
BPMS

باتوجه به اهمیت محصولاتی که در انبار سازمان نگهداری می‌شود، لازم است فرآیندهای ورود و خروج کالاها از انبار به صورت کامل تحت نظارت و کنترل باشد. برای طراحی فرآیندهای واحد انبار به صورت کامل و دقیق، استفاده از نرم افزار BPMS الزامیست.
با طراحی فرآیندها در سیستم BPMS، می‌توان فرم‌هایی مانند ورود و خروج کالا، پیش فاکتور و… را مطابق موجودی سیستم انبارداری طراحی نمود. با طراحی فرآیند‌ها با خواندن موجودی کالا از زیرسیستم دیگر، کنترل لازم جهت درخواست کالا از انبار یا خرید وجود خواهد داشت.

نرم افزار BPMS
اموال و داراییهای ثابت

ارتباط بین واحد انبار با سیستم اموال از طریق ثبت رسید دریافت اموال براساس حواله انبار یا رسید مستقیم در دارایی ثابت است. پس از خرید دارایی، ابتدا در قسمت انبار رسید تحویل به انبار یا در صورت اهدایی بودن، رسید کالای اهدایی برای آن دارایی توسط انباردار ثبت می‌گردد.
سیستم حسابداری انبار و سیستم اموال و دارایی های ثبت آرین سیستم از طریق ارتباط یکپارچه‌ای که بایکدیگر دارند، اطلاعات را رد و بدل می‌کنند.

نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
کنترل و برنامه ریزی تولید

سیستم انبار در ارتباط یکپارچه با واحد تولید است تا محصول در انبار دپو نگردد . لذا جهت کنترل مواد اولیه و محصولات موجود، ارتباط دائمی و کنترل لحظه ای واحد تولید با سیستم انبار برقرار است. به صورتی که اگر موجودی نباشد درخواست تولید و سپس مواد اولیه داده می‌شود.
درصورت عدم هماهنگی بین واحد تولید و واحد انبار در سازمان، امکان دارد با کمبود فضا برای نگهداری کالاهای جدید تولید شده در انبار مواجه بشویم.

نرم افزار برنامه ریزی تولید

درخواست جلسه دمو نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار

برای دریافت مشاوره نصب و راه اندازی سیستم انبارداری و حسابداری انبار با ما تماس بگیرید. مشاوران ما در اسرع وقت پاسخگوی شما در زمینه خرید نرم افزار مدیریت انبار هستند.

سوالات متداول نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار آرین سیستم

بله. شایان ذکر است که سیستم انبارداری به دستگاه بارکد خوان و RFID متصل می گردد. کافیست تنظیمات پورت کام دستگاه را در فرم مربوطه انجام دهید و در فرم کالا تیک دارای سریال زده شود تا هنگام ورود و خروج کالا، اطلاعات بارکد کالا از دستگاه بارکد خوان به نرم افزار انبار منتقل گردد. در ضمن به دو صورت آنلاین و آفلاین می توانید اطلاعات دستگاه بارکد خوان را به نرم افزار حسابداری انبارداری منتقل نمایید.

یکی از بارز ترین ویژگی های نرم افزار انبار و حسابداری انبار Arian استفاده از خصوصیت ویژگی کالا می باشد، بدین منظور که می توان خصوصیت هایی مانند رنگ، سایز ، طرح و… را به عنوان ویژگی کالا در نرم افزار انبارداری تعریف نمود و در هنگام ثبت اسناد ورود و خروج کالا نسبت به تعیین ویژگی های کالا اقدام کرد. این امکان منحصر بفرد نرم افزار انبارداری آرین سیستم، نرم افزار انبار را قادر ساخته است که در صنایعی مانند تولید فرش ، تولید خودرو و موتور سیکلت، تجهیزات پزشکی و… نیاز های اطلاعاتی ورود و خروج کالا را بر اساس فیلد های متنوع پاسخ دهد.

بله. با پیاده سازی نرم افزار انبارداری ArianERP می توانید در زمان های مورد نیاز اعم از تحویل انبار، پایان سال و بطور خلاصه در هر مقطع زمانی انبار گردانی انجام دهید و سند اضافات و کسورات را به صورت کاملا اتوماتیک در نرم افزار انبار و حسابداری انبار آرین سیستم صادر نمایید.

بله. نرم افزار حسابداری انبار  با دارا بودن قابلیت پشتیبان گیری خودکار و دستی از تمامی اطلاعات، این امکان را به شما می دهد تا در زمان مورد نیاز، اطلاعات پشتیبان گرفته شده در نرم افزار انبار را دوباره روی سیستم بارگذاری نمایید. این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که پشتیبانی که از اطلاعات گرفته می شود با درصد خطای کاملا صفر در نرم افزار انبار ArianERP مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.

در نرم افزار انبار به دو روش می توان اسنادی را که دارای سند حسابداری هستند اصلاح نمود. این دو روش در نرم افزار مدیریت انبار هم به صورت تعدادی هم به صورت ریالی است. بدیهی است پس از اصلاح اسناد انبار در نرم افزار انبارداری، سند تعدیلات لازم برای اسناد انبار که متاثر از سند اصلاح شده می باشد در نرم افزار انبار آرین صادر خواهد شد.

خیر با توجه به اینکه نرم افزار انبار آرین سیستم در شرکت های تولیدی بزرگ استفاده شده و زیر بار اطلاعات حجیم رفته است، هیچ محدودیتی در تعریف تعداد کالا در نرم افزار انبارداری وجود ندارد. بنابراین با خیال راحت از سرعت بالا، می توانید از نرم افزار انبار استفاده کنید.

تماس با واحد فروش