دیگران این ویدئو ها را دیده اند

محصولات نرم افزاری آرین سیستم

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان

نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی + سیستم مدیریت پرسنل | آرین سیستم

نرم افزار پرسنلی و احکام | آرین سیستم

نرم افزار پرسنلی و احکام

در شرکت ها و سازمان ها مراحل پیچیده و گسترده ای در فرآیند جذب نیرو وجود دارد و اعمال شیوه های مدیریتی مبتنی بر دستاوردهای علوم انسانی در فعالیت کارگزینی از مباحث مهم و ضروری در توسعه و دستیابی به اهداف سازمان است. از اعلام نیاز یک واحد به استخدام نیرو تا مراحل صدور مجوز استخدام ، آگهی ، مصاحبه ، ثبت اطلاعات و … زمان و پتانسیل زیادی مصرف می شود و این خود یکی از دغدغه های مدیران سازمان می باشد. در این زمان است که استفاده از یک نرم افزار پرسنلی حرفه ای میتواند ثبت اطلاعات و رسیدگی به آن را تسهیل کند. نرم افزار کارگزینی آرین سیستم با بهره گیری از جدید ترین ماژول های نرم افزاری و مدیریتی با کاربردی آسان و با هدف متمرکز سازی و یکپارچگی اطلاعات پرسنل و همچنین با در اختیار داشتن امکانات متعدد مدیریت پرسنل توانسته است مراحل استخدام در بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ را با افتخار پوشش دهد.

ارتباط سیستم کارگزینی آرین سیستم با سایر سیستم ها

 • مدیریت منابع انسانی (مدیریت پرسنل) : دریافت اطلاعات پرسنلی مانند حکم کارگزینی وام ، قطع رابطه و…
 • مدیریت پرسنلی در حوزه رفاه ، جذب و برنامه ریزی آموزشی : جلوگیری از ثبت مجدد اطلاعات سیستم پرسنلی و عدم انطباق اطلاعاتی ما بین سیستم ها
 • کنترل کارکرد : جهت صدور سند مالی حقوق ، دریافت اطلاعات تایم شیت پرونده پرسنلی به تفکیک پروژه و فعالیت و…
 • حسابداری مالی و کنترل بودجه : به تفکیک واحدهای سازمانی ، مراکز هزینه و انواع استخدام ، صدور اسناد مالی پرداخت حقوق ، مساعده ، ذخیره عیدی و سنوات

ویژگی های بارز نرم افزار کارگزینی آرین سیستم

 • معرفی پرسنل با مشخصات فیزیكی و مشخصات شناسنامه ای و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از کلیه اطلاعات پرسنلی
 • معرفی کامل سوابق کاری و استخدامی و آموزشی و دوره های آموزشی و مدارک تحصیلی و سوابق وضعیت ویژه
 • قابلیت اسكن از کلیه مدارک و سوابق پرسنلی و بایگانی نمودن مدارک فوق در پرونده های پرسنلی
 • محل تولد و محل صدور شناسنامه (تعریف محل های جغرافیایی)
 • تعریف انواع مدارک و مقاطع تحصیلی
 • تعریف شغل ، چارت سازمانی و پست های سازمانی کارگری و کارمندی
 • تعریف رسته و رشته
 • تعریف انواح حكم حقوقی و غیر حقوقی
 • تعریف مزایای حكم و صدور احكام کارگزینی انفرادی و گروهی
 • قابلیت کنترل پست های سازمانی تخصیص یافته در هنگام صدور احكام کارگزینی
 • انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت :

Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab – Separated text

گزارشات کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی

 • تهیه گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی از قبیل اطلاعات شناسنامه ای و…
 • تهیه گزارش از سوابق کاری و آموزشی پرسنل
 • تهیه کلیه گزارشات بر اساس انواع استخدام و محل های خدمت
 • تهیه گزارشات از افراد تحت تكفل پرسنل
 • تهیه گزارشات مدارک و مقاطع تحصیلی پرسنل
 • تهیه گزارش از کلیه پستهای سازمانی و پست های سازمانی تخصیص یافته و تخصیص نیافته
 • تهیه گزارش از شغل ها و چارت سازمانی
 • تهیه گزارشات متنوع از بانک اطلاعات پرسنل
 • قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران

اطلاعات پایه نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی

 • نسبت های خانوادگی
 • نوع قرارداد
 • بیمه های تکمیلی
 • درصد نوبت کاری
 • بیمه های تکمیلی

منافع نرم افزار پرسنلی در جذب و استخدام سازمان های بزرگ

 • ایجاد فرآیند هماهنگی بین کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی : در توسعه سیستم نرم افزار مدیریت پرسنل یکپارچگی اطلاعات به عنوان معیار اولیه توسعه دارای اهمیت است و ضمن بهبود در عملکردهای جاری حوزه مدیریت سرمایه انسانی ، نرم افزار پرسنلی رایگان از جنبه ارتباط با سایر ماژول های منابع انسانی از جمله آموزش و خدمات کمک می نماید.
 • سهولت و انعطاف پذیری نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنل : با وجود حساسیت در پوشش دهی قوانین و مقررات در نظام های مختلف خدمات ، درانجام محاسبات سرعت و دقت بیشتری با استفاده از دانلود رایگان نرم افزار پرسنلی کسب می شود. این پوشش دهی با امکان روش محاسبه به تفکیک نوع استخدام همراه است. صدور نمونه حکم کارگزینی در نرم افزار احکام نیز برگرفته از ویژگی دانلود رایگان نرم افزار پرسنلی است.
 • دسترسی مطمئن و سریع به اطلاعات یکپارچه : راحتی کار به همراه امنیت یکی از الزامات استفاده از نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی به شمار می رود. در سازمان ها موضوع امنیت اطلاعات و اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات سرمایه انسانی به ویژه اطلاعات ثبت شده در دانلود نرم افزار کارگزینی همواره مورد تاکید و توجه مدیران سازمان بوده است که در این راستا با استفاده از علم فناوری اطلاعات سعی شده است در دانلود نرم افزار پرسنلی در سازمان ها به این مهم توجه بیشتری شود.

تصاویری از محیط نرم افزار پرسنلی و احکام آرین سیستم

سوالاتی که در مورد نرم افزار پرسنلی و احکام ذهن من را درگیر کرده است

آیا در نرم افزار پرسنلی و احکام آرین سیستم امکان تعریف حکم گروهی وجود دارد؟

رده ها و تفکیک های شغلی به گونه ای در فرم ها و جدول های نرم افزار پرسنلی و احکام آرین سیستم تعریف شده است که بعد از استخدام یک یا تعداد بیشتری از کارمندان امکان تعریف حکم های گروهی و فردی به تناسب نیاز سازمان وجود دارد. امکان ویرایش مجدد اطلاعات حکم در کارگزینی برای کارمندان نیز از مزایای دیگر نرم افزار پرسنلی آرین سیستم می باشد.

آیا نرم افزار پرسنلی آرین سیستم از امنیت اطلاعات برخوردار است؟ 

ساختار لایه ای نرم افزار پرسنلی آرین سیستم این امکان را به مدیران ارشد سازمان ها می دهد تا با تعیین سطح دسترسی به کارمندان کارگزینی و یا سایر کارمندان بخش دیگر از امنیت اطلاعات هویتی کارکنان و همچنین فرآیندها و محاسبات حقوق و مزایای آنان اطمینان خاطر داشته باشند. تعریف سطوح دسترسی مختلف باعث تمرکز بیشتر مدیران در قسمت کارگزینی می شود.

برای درخواست دموی نرم افزار پرسنلی و احکام آرین سیستم | فرم درخواست دمو پرسنلی و احکام | را مشاهده نمائید.

الکترود پارس یکی از مشتریان آرین سیستم
چای مهرچین یکی از مشتریان آرین سیستم
چای دبش یکی از مشتریان آرین سیستم
قالی سلیمان یکی از مشتریان آرین سیستم
موسسه اعتباری توسعه یک یاز مشتریان آرین سیستم
عتبات عالیات یکی از مشتریان آرین سیستم
استیل اخوان یکی از مشتریان آرین سیستم
نرم افزار پرسنلی و احکام
4.5 (90%) 2 رای
})