نرم افزار اموال و داراییهای ثابت آرین سیستم

برای مدیران در دسترس بودن اطلاعات جامع و به هنگام و دسترسی به لیست کلیه اموال و دارائی های شرکت امری اجتناب ناپذیر است. یکی از فرآیندهای مهم به خصوص در شرکت های تولیدی نگهداری اطلاعات اموال در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت و همچنین محاسبات و ثبت اسناد مربوط به استهلاک اموال است که اگر این اطلاعات به صورت یکپارچه و در دسترس نباشد ، هزینه های زیادی برای بدست آوردن این اطلاعات باید پرداخت کرد. بخشی از نرم‌افزارهای یکپارچه شرکت داده پردازی آرین سیستم ، نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است. وظیفه نرم افزار اموال و داراییهای ثابت آرین سیستم مدیریت و مکانیزاسیون عملیات مربوط به اموال سازمانی و با امکان یکپارچگی کامل و گرفتن گزارشات آنلاین برای استفاده در دیگر سیستم ها و گزارشات تحلیلی حسابداری اموال می باشد.

نرم افزار اموال و دارایی ثابت

مزایای نرم افزار اموال و دارایی های ثابت آرین سیستم

استفاده از نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت که به صورت یکپارچه و متمرکز کلیه فعالیت های سازمان را پوشش دهد و با سایر نرم‌افزار های سازمان لینک باشد ، بخشی از نرم‌افزارهای یکپارچه شرکت داده پردازی آرین سیستم ، نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است که با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال و داراییهای ثابت طراحی شده است.

کنترل هوشمند دارایی‌ها

نرم افزار اموال و داراییهای ثابت کاربردهای بسیاری جهت ثبت ، کنترل ، نگهداری و محاسبات استهلاک و دارایی های منقول و غیر منقول برای سازمان دارد و مدیران می توانند اطلاعات دقیق از این عوامل به منظور برنامه ریزی صحیح جهت سرمایه گذاری های سازمان داشته باشند.

رهگیری لحظه‌ای اموال

با استفاده از نرم افزار داراییهای ثابت کلیه دارایی ها با استفاده از یک سریال ثبت شده و می توان در هر زمان فهمید که وسیله در کجای سازمان قرار گرفته به این ویژگی ، ردیابی کالا گفته می شود و یا در چه تاریخی خریداری شده تا برای جایگزینی به موقع و بر اساس نظارت صحیح و به موقع اقدام شود.

ارسال گزارش‌های استاندارد

 ارسال گزارشات استاندارد در قالب نظام اموال دولتی و پیاده سازی بخشنامه ها و دستورالعمل های مدیریت اموال از دیگر کاربردهای نرم افزار اموال و داراییهای ثابت در دستگاه ها و سازمان های دولتی است که ضمن مدیریت متمرکز دارایی ها ، می توان در یکپارچگی اطلاعات انعطاف پذیری محاسبات را تجربه کرد.‌

امکانات و ابزارهای نرم افزار اموال و دارایی ثابت

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه آرین سیستم

نرم افزار انبار و دارایی های ثابت

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار داراییهای ثابت آرین سیستم

درخواست دمو رایگان

درخواست دمو آنلاین نرم افزار اموال و دارایی ثابت آرین سیستم کاملا رایگان است !

درخواست نمایش نرم افزار داراییهای ثابت آرین سیستم را به صورت رایگان برای کارشناسان فروش ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیرند

سوالات متداول نرم افزار اموال و داراییهای ثابت آرین سیستم

اگر اطلاعات اموال را در اکسل داشته باشیم می توانیم در ARIAERP با امکان خواندن فایل اکسل در نرم افزار جدید قرار دهیم.

طبقه دارایی به صورت درختی قابل تعریف است. نوع طبقه بندی در جدولی مجزا قابل تعریف است و بر اساس قوانین استهلاک روش محاسبه استهلاک تنظیم می گردد. گروه قوانین برای روش محاسبه قابل تعریف است و در ورودی افتتاحیه اموال فیلدهای ورودی به ترتیب ذیل می باشد:

شماره اموال، نام اموال، لاتین اموال، طبقه بندی اموال، استفاده کننده، مرکز هزینه، ایستگاه کاری، محل استقرار، استهلاک انباشته، تاریخ بهره برداری، عمر مفید، کارکرد، جمع دار اموال، فروشنده، قیمت خرید و شماره قبلی اموال

بله. شما می توانید بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وسایط نقلیه سازمان خود را در این نرم افزار ثبت نمایید و بر اساس تاریخ اعتبار بیمه نامه ها گزارش تهیه نمایید .

بله، با توجه به شابلون تنظیم سند اتوماتیک استهلاک ماهیانه هر اموال در سند حسابداری و معین  و تفصیلی مناسب  قرار می گیرد

در مرور گزارشات اموال بر اساس گروه و طبقه دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار، استفاده کننده، استهلاک محاسبه شده و نقل و انتقال اموال با قابلیت فیلتر در همه داده ها و محدوده سالی مالی به صورت پرینت و خروجی اکسل ارائه می گردد.

تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

  • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم