مشاوره
جلسه دموکاتالوگ
نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

کنترل نقدینگی سازمان و نظارت بر دریافت و پرداخت های صورت گرفته، از طریق یکپارچگی سیستم خزانه داری اتفاق می افتد. نرم افزار خزانه داری آرین سیستم که با نام نرم افزار دریافت و پرداخت نیز شناخته می شود با تعریف منابع و مصارف وجوه نقد گزارش‌های کاملی را برای برنامه ریزی مالی به مدیران ارائه می‌کند. نرم افزار دریافت و پرداخت آرین سیستم با تعریف عملیات صندوق، اضافه کردن شرح کدینگ برای توضیحات بیشتر عملیات، انتصاب صندوقدار، تعریف کلیه حساب های ریالی و ارزی بانکی، تعریف دسته چک و تنخواه گردان، فرآیند صدور اسناد خزانه را با سرعت مورد نظر مدیران هم سو می‌کند.

دانلود کاتالوگ

مزایای نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت آرین سیستم

یک نرم افزار خزانه داری باید بتواند با تعریف کلیه وجوه نقدی وارده و عملیات دریافت و پرداخت، باعث ایجاد یکپارچگی در سیستم خزانه داری شود. نرم افزار دریافت و پرداخت آرین سیستم توانایی ردیابی مراودات مالی و تعریف کلیه حساب های بانکی، صدور چک و تنخواه را دارد. نرم‌افزار خزانه داری آرین سیستم با کنترل نقدینگی سازمان ها، علاوه بر امکان صدور اسناد، کنترل واریزی ها و ثبت عملیات دریافت و پرداخت را در دست گرفته و با قابلیت اتصال به سیستم بانکی، مدیریت حساب های ارزی و ریالی را اجرا خواهد کرد.

کاهش زمان انجام عملیات مالی سازمان با نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری آرین سیستم از طریق یکپارچه سازی کلیه فعالیت های مالی مرتبط با این بخش با سایر بخش ها در سازمان، سرعت انجام عملیات را بهبود می بخشد. صدور اسناد و ثبت عملیات سیستماتیک نظیر عملیات دریافت و پرداخت، دریافت اسناد، صدور چک و کنترل اسناد خزانه و تنخواه گردان، باعث افزایش سرعت ثبت عملیات کلی خزانه داری خواهد شد.

تعاریف منابع، مصارف، انواع صندوق ها و حسابها

نرم افزار خزانه داری آرین سیستم ضمن تعریف منابع و مصارف وجوه نقدی، قابلیت تعریف صندوق های مختلف، صندوقداران، تنخواه داران و صدور سند خلاصه تنخواه را به شما می دهد. تعاریف مربوط به انواع دسته چک ها، حسابهای مختلف بانکی و تعریف انواع شعب بانک نیز از جمله ویژگی های نرم افزار خزانه داری آرین سیستم است.

امکانات نرم افزار خزانه داری​

 تعریف منابع و مصارف وجوه نقد در نرم افزار خزانه داری
 تعریف صندوق های متفاوت و انتصاب صندوقدار
 تعریف تنخواه داران و صدور سند صورت خلاصه تنخواه و کنترل مانده و سقف تنخواه
 تعریف بانك و شعب بانك و حساب جاری به صورت ریالی و ارزی
 تعریف دسته چك در برنامه چک و مدیریت بر دسته چكهای مختلف در حساب های جاری مختلف
 امکان تخصیص ارز به تنخواه

دانلود کاتالوگ

 استقرار اسناد خزانه نرم افزار کنترل موجودی از قبیل موجودی نقد اول دوره ، اسناد نزد صندوق و بانك و…
 صدور اسناد دستور پرداخت و دستور دریافت وجه
 ثبت عملیات دریافت و پرداخت صندوق بصورت نقد و چك پول
 ثبت عملیات دریافت اسناد ، واگذاری اسناد و وصول چك اعم از واگذاری به اشخاص ، بانكها ، سایر صندوقها و…
 ثبت عملیات صدور چك و رسید دریافت وجه ، دریافت و پرداخت وجوه از طریق حسابهای بانك
 امکان بررسی اطلاعات آنلاین حساب بانکی

دانلود کاتالوگ

 قابلیت صدور یك چك برای چندین حساب متفاوت
 کنترل اسناد خزانه نرم افزار تنخواه گردان از قبیل صندوق ، تنخواه ، اسناد دریافتنی و پرداختنی ، بانك و…
صدور اسناد حسابداری عملیات دریافت و پرداخت شامل دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت و پرداخت اسناد و…
 قابلیت صدور یك فقره چك با نرم افزار صندوق و نرم افزار چک و بانک به حسابهای معین و اشخاص متفاوت و متعدد
 دانلود نرم افزار بانک و گزارش صورت مغایرت بانكی
 جستجوی سریع در مورد هر یك از پارامترهای سیستم دریافت و پرداخت و سیستم اتوماسیون صرافی
 پیگیری و تعیین وضعیت اسناد نرم افزار چک و بانک از زمان دریافت تاکنون

دانلود کاتالوگ

 گزارش هزینه‌های صورت خلاصه تنخواه براساس مراکز هزینه و نحوه پرداخت
 گزارش دریافت و پرداخت های صندوق براساس نحوه دریافت و پرداخت
 گزارش اسناد دریافتی، اسناد واگذار شده، اسناد وصول شده و اسناد برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت
 گزارش اسناد در جریان وصول و اسناد وصول شده
 گزارشات نموداری از منابع و مصارف به صورت ماهیانه و مقایسه ای
 ارائه گزارشات پیش بینی موجودی نقد و بانک

دانلود کاتالوگ

نرم افزار خزانه داری با چه سیستم های دیگری مرتبط است؟

سیستم های مرتبط با نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

سیستم های مرتبط با نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

فروش و حسابداری فروش
حسابداری مالی
خرید و تدارکات
BPMS
فروش و حسابداری فروش

واحد فروش که به فروش محصولات می‌پردازد، در ازای محصولات و خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، هزینه کالاها و خدمات را از مشتریان دریافت نموده و در قالب فاکتورها فروش ثبت می‌کند. فاکتورها نشان دهنده دریافت‌های واحد فروش هستند.
واحد فروش برای تسویه فاکتور های فروش نیاز به برقراری ارتباط با نرم افزار دریافت و پرداخت دارد، تا کلیه مصارف مالی سازمان مورد تائید این واحد قرار گیرد. در واقع سیستم خزانه داری آرین سیستم فرآیند کنترل و تائید فاکتورهای فروش را بر عهده خواهد داشت.

نرم افزار فروش
حسابداری مالی

تمام دریافت و پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی که بابت ارائه خدمات و محصولات توسط واحدهای مختلف انجام می‌شود، در سیستم خزانه دارای ثبت می‌شوند. حال این اطلاعات مربوط به هزینه‌ها باید تحت عنوان اسناد حسابداری در سیستم حسابداری استفاده بشوند.
ثبت و صدور کلیه اسناد حسابداری در واحد خزانه داری با ایجاد ارتباط یکپارچه با واحد حسابداری مالی حاصل می‌شود. به این ترتیب کلیه عملیات مربوط به صدور و کنترل اسناد خزانه، تنخواه، صندوق، و… زیر نظر واحد مالی و در ارتباط با واحد خزانه داری خواهد بود.

نرم افزار حسابداری
خرید و تدارکات

واحد خرید و تدارکات موظف به تهیه کالاها و محصولات مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان است. خریدهایی که توسط واحد تدارکات انجام می‌شود، باید دارای فاکتور خرید و واحد مالی باید باتوجه به فاکتورهای خرید اسناد حسابداری مربوط به تدارکات را صادر کند.
آنچه باعث ارتباط بین خزانه داری با سیستم خرید و تدارکات می‌شود، تسویه فاکتورهای خرید است. تعریف تنخواه داران در سیستم تدارکات، به منزله ایجاد ارتباط با سیستم دریافت و پرداخت و برقراری ارتباط یکپارچه با نرم افزار خرید است.

نرم افزار خرید و تدارکات
BPMS

خزانه داری نیز همانند دیگر واحدهای سازمانی برای انجام امور خود دارای قوانین و فرآیندهای مشخصی است. هریک از کارکنان این واحد با توجه به شرح وظایف و فرآیندی که توسط مدیران سازمان تعیین می‌شود، کارهای واحد خود را انجام می‌دهند.
طراحی فرآیندها در بخش BPMS به گونه‌ای است، که ارتباط یکپارچه با سایر واحدهای مرتبط با خزانه داری حفظ شود. یعنی با استفاده از مدیریت فرآیندها در BPMS ماژول‌های مختلف در ارتباط کامل با یکدیگر به اجرای فعالیت در بخش دریافت و پرداخت می‌پردازند.

نرم افزار BPMS

درخواست جلسه دمو نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

برای دریافت مشاوره در خصوص نرم افزار خزانه داری آرین سیستم درخواست جلسه دمو تنظیم کنید.

سوالات متداول نرم افزار خزانه داری آرین سیستم

یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان تصمیم گیری در مورد مسائل مالی و کنترل و مدیریت دریافت و پرداخت های سازمان است. استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت آرین سیستم با جمع آوری اطلاعات از واحدهای مختلف سازمان باعث یکپارچگی اطلاعات مالی سازمان شده و به مدیران سازمان جهت پیگیری سریع و به موقع فرایندهای سازمان کمک فراوان خواهد کرد.

یکی از ویژگی های نرم افزار دریافت و پرداخت آرین سیستم انعطاف پذیری و قابلیت تغییر در آن است. کارشناسان آرین سیستم پس از بررسی نیازها ، درخواست ها و بررسی مشکلات فرایندی سازمان ، نرم افزار مناسب آن سازمان را پیاده سازی و در اختیار آن ها قرار می دهند.

مدیریت فرآیند مسئولیت قانون گذاری و پیاده سازی تعداد کنترل ها و روش کنترل زمان و آلارم ها رو تنظیم و در اختیار راهبر سیستم قرار می دهد. لذا نرم افزار حسابداری تحت وب کاملاً اختیاری و قابل انعطاف می باشد.

براي ثبت هزينه‌ها در نرم افزار حسابداری ابری ابتدا بايد سرفصل مربوط به آن هزينه را در حساب كل هزينه‌ها تعريف نماييم. بعضی از سرفصل‌ها در نرم افزار حسابداری آنلاین مانند هزينه آب و برق مصرفی از قبل تعريف شده هستند.

بخش گزارشات امکان تهیه گزارشات مربوط به خزانه داری وجود دارد. همچنین می‌توان از اطلاعات هر فرم خروجی اکسل تهیه نمود. به علاوه اگر مشتریان نیاز به طراحی گزارش با تنظیمات دلخواه خود داشته باشند، می‌توانند برای واحد پشتیبانی تیکت ارسال نمایند، سپس پشتیبانان گزارشات مورد نیاز مشتری را طراحی نموده و در سیستم مشتری بارگذاری می‌کنند.

تماس با واحد فروش