نوشته‌ها

انتشار اطلاعات اتوماتیک آرین سیستم

مکانیسم انتشار اطلاعات اتوماتیک | ویژگی های نرم افزار تبادل اطلاعات

از انتشار اطلاعات اتوماتیک برای اطمینان از یکپارچگی داده ها و بهبود در کل فرآیند پردازش سیستم اطلاعات و همچنین اشتراک گذاری منابع با جامعه مدرن استفاده می شود. از لحاظ تکنیکی ذخیره و توزیع مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری و بازیابی شده که برای تصمیم گیری مدیریت دفتر مرکزی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده سیستم انتشار اطلاعات اتوماتیک می باشد. ادامه مطلب …