ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد | آرین سیستم

نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد کارگران آیا طبق آیین نامه حقوق و دستمزد است ؟ از این دست سوالات را هر روز بسیاری از کارگران و کارمندان مراکز دولتی و خصوصی از خود می پرسند و شاید تا به امروز هم نتوانستن به طور کامل جواب خود را بگیرند!

در بخش اداری مالی هر سازمان یا کسب و کاری ، یکی از زمان بر ترین اما با اهمیت تریت محاسبات مربوط به ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد است. چرا که پرداخت منظم حقوق و دستمزد پرسنل باعث رضایت و اطمینان کارکنان ، و در نتیجه افزایش بهره وری و تولید می شود. با توجه به اینکه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد یکی از حساس ترین و با اهمیت ترین اسناد حسابداری است و آشنایی با نحوه ثبت حقوق و دستمزد و مفاهیم کاربردی مانند حقوق پایه ، فیش مستمری یا کار نوبتی باعث تسهیل کار حسابدار با انواع نرم افزار محاسبه و ثبت حقوق و دستمزد همچون نرم افزار یکپارچه حقوق و دستمزد آرین سیستم است ، در این مقاله سعی ما این است که به توضیح پاره ای از مباحث مربوط به ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد بپردازیم.

نرم افزار محاسبه حقوق

نحوه محاسبه حقوق طبق وزارت کار ، یکی از عوامل موثر در به وجود آمدن رابطه مطلوب بین کارفرما و کارکنان است. درچند سال گذشته که شرکت های کوچک و بزرگ تنظیم لیست و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد را به صورت دستی و با حداکثر ریسک خطا انجام می دادند، استفاده از سیستمی منطبق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به محاسبه حقوق دستمزد و با حداقل خطا ، یکی از دغدغه های  مهم و البته پیچیده ای بود که مدیران و حسابداران را درگیر خود کرده بود.

در این میان شرکت آرین سیستم با تولید نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی به عنوان یکی از انواع نرم افزار منابع انسانی ، توانست علاوه بر امکان تهیه بانک اطلاعاتی جامع از سوابق و مشخصات کارکنان ، در زمان کوتاه و با دقت بالا انبوهی از محاسبات و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد را برای تهیه گزارشات و ارائه به مدیران سازمان برای تصمیم گیری ، برای کاربر خود فراهم کند.

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد | آرین سیستم

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد | آرین سیستم

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی آرین سیستم

 • تعریف انواع ماموریت ها و مرخصی ها و صدور مجوز ماموریت ، مرخصی و اضافه کاری
 • معرفی عوامل حقوق شامل مزایا ، کسورات ، تعهدات کارفرما و جداول مالیاتی و تقویم کاری
 • گزارشات معوقه مزایا و کسورات
 • صدور اسناد حسابداری حقوق دستمزد شامل حقوق ، مساعده ، عیدی ، سنوات و پرداخت های بین ماه به صورت اتوماتیک
 • گزارشات لیست پرداخت ، لیست مالیات و لیست محاسبه بیمه تامین اجتماعی
 • محاسبات و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد منطبق با نظام جامع هماهنگ و قانون خدمات کشور و قانون کار
 • گزارشات لیست حقوق دستمزد بر اساس محل های پرداخت و گروه های حقوقی
 • تهیه دیسکت بانک بر اساس فرمت های رایج بانک های کشور و دیسکت بیمه و مالیات
 • ورود اطلاعات استقرار کارکنان و معرفی محل های پرداخت حقوق
 • گزارشات مرور حقوق دستمزد بر اساس مرکز پروژه ها، مراکز هزینه ، محل خدمت به تفکیک سال های متفاوت
 • گزارشات مقايسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزايا، گزارشات قابل طراحی و گزارشات حسابرسی
 • گزارشات مقایسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزایا و …

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع فعالیت و تعداد پرسنل دارای پارامترهای متفاوتی است. اما به طور کلی شامل حقوق کارکرد ، حق اولاد ، حق مسکن ، نوبت کاری و … است. در نرم افزار حقوق برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد باید این پارامترها به صورت معین و با تعیین کدهای مربوط به حسابداری ثبت شود. حسابداری در ابتدا برای 3 حساب کل زیر ، حساب معین تعریف کند :

 • هزینه حقوق و دستمزد
 • سایر حسابهای دریافتی
 • بستانکاران دولتی

در ادامه برای راحتی فراگیری ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد ، با یک مثال این محاسبات را برای شما توضیح خواهم داد.

در پایان اردیبهشت ماه 89 اطلاعات زیر از لیست حقوق و دستمزد شرکت حاصل نوین استخراج شده است :

جمع حقوق پایه ۸۹۵۶۳۰۰۰ ، عائله مندی۱۵۱۵۰۰۰ ، حق مسکن ۲۸۵۱۶۱۳ ، جمع اضافه کاری   ۱۶۸۱۹۵۳ ، بیمه بیکاری ( ۳% )۲۸۲۲۸۹۷ ، بیمه کارفرما (۲۰% ) ۱۸۸۱۹۳۱۳ ، بیمه کارکنان    ( ۷% )۶۵۸۶۷۶۰ ، مالیات حقوق ۲۳۷۴۸ ، مساعده دریافتی کارکنان ۳۴۰۳۰۰۰ ، خالص حقوق پرداختی به کارکنان ۸۵۵۹۸۰۵۸

در ابتدا برای ثبت حقوق و دستمزد باید یک شماره سند در سیستم اختصاص داده و حسابهای معین را تعریف کنیم. در مرحله بعد اطلاعات فوق را در سند به شکل زیر ثبت می کنیم. پیشنهاد میکنیم برای بالا بردن اطلاعات و مهارت خود در این زمینه حتما مقاله نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را مطالعه نمایید.

 1. بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) دستمزد و مزایا =  ۸۹۵۶۳۰۰۰
 2. بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) عائله مندی = ۱۵۱۵۰۰۰
 3. بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) حق مسکن = ۲۸۵۱۶۱۳
 4. بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) اضافه کاری = ۱۶۸۱۹۵۳
 5. بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) ۲۳% بیمه کارفرما =۲۱۶۴۲۲۱۰
 6. بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای پرداختنی – ( معین ) مطالبات کارکنان = ۸۵۵۹۸۰۵۸
 7. بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای دریافتنی – ( معین ) مساعده و علی الحساب = ۳۴۰۳۰۰۰
 8. بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره دارایی = ۲۳۷۴۸
 9. بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره تامین اجتماعی = ۲۸۲۲۸۹۷۰

 

روش های محاسبه حقوق و دستمزد | آرین سیستم

روش های محاسبه حقوق و دستمزد | آرین سیستم

انواع روش ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس قانون اداره کار

در تولید و ارائه خدمات ، ثبت حسابداری حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی ، مستلزم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مستمر صورتحساب حقوق است. پرداختهای حقوق دستمزد طبق آخرین تجزیه و تحلیل های وزارت کار ، بر مبنای درجه مهارت کارگران پرداخت و نحوه محاسبه و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس استانداردهای قانون کار می باشد.

به عنوان مثال در نحوه ثبت حقوق و دستمزد طبق ماده 24 قانون کار ، کارفرما مکلف است به پرسنلی که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته ، در صورت پایان قرارداد کار برای هر سال سابقه و آخرین ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد حقوق دریافتی ، معادل یک ماه حقوق و مزایای کار به وی پرداخت کند. در ادامه نحوه ثبت حسابداری حقوق و دستمزد ، چند فرمول مهم را شرح خواهیم داد.

نحوه محاسبه اضافه کاری :

اگر کارکنان یک سازمان بیشتر از میزان ساعتی که در قانون کار تعیین شده کار کنند ، در حقوق دستمزد فرمول اضافه کار به شکل زیر محاسبه می شود.

حقوق پایه + (مزایای مستمر) / 220 X 1.4  Xکارکرد اضافه کاری شخص

مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه 220 می باشد که در ضریب ارائه شده توسط اداره کار یعنی 1.4 ضرب می شود.

نحوه محاسبه سنوات :

حقوق پایه + (مزایای مستمر) / 365  Xکارکرد هرفرد

کارکرد ، میزان حضور هر فرد در محل کار و یا از ابتدای قرارداد تا زمان محاسبه می باشد.

نحوه محاسبه حق ماموریت :

اگر کارگر از محل کار خود حداقل 50 کیلومتر دور شود و یا حداقل در محل ماموریت یک شب توقف کند ، به او حق ماموریت تعلق می گیرد. این حق ماموریت نباید کمتر از مزد روزانه یا ثابت کارگر باشد.

نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی :

طبق قانون ثبت حقوق و دستمزد تامین اجتماعی ، 30% حقوق پرسنل به عنوان حق بیمه در نظر گرفته می شود که بیمه شده پرداخت 7% آن را به عهده دارد و 20% آن را نیز کارفرما پرداخت می کند. 3% باقیمانده نیز به عهده دوات تامین می شود.

نحوه محاسبه حق اولاد :

حق اولاد به ازای هر فرزند = 3 X حداقل حقوق روزانه تا حداکثر 2 فرزند پرداخت می شود.

 

 

دانلود PDF | نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق

دانلوددانلود این مقاله : نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق
فرمت : PDF حجم 1 مگابایت
2 پاسخ
 1. رضا
  رضا می گوید

  سلام. من تازه میخوام با یک نرم افزار حسابداری کار کنم چند روزه کلافم تورو خدا شما کمکم کنین چون به این کار نیاز دارم و باید انجامش بدم. این شرکتی که میخوام کار کنم از 2 سال پیش میخوام براشون سند صادر کنم. یعنی همه چیز تاحالا کامل دریافت و پرداخت شده؛ در مورد ثبت سند پرداخت حقوق و دستمزد اون بالا توضیح دادید فقط اون ردیف شماره 9 که “بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره تامین اجتماعی” هستش رو نمیفهمم. الان حساب کل “بستانکاران دولتی” باید توی گروه “هزینه ها” تعریف بشه یا گروه “بدهی های جاری” ؟ چون بصورت پیش فرض همچین حساب کل و معینی توی نرم افزار نیست…

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
در صورتی که سوالی ندارید به دیگران کمک کنید تا مشکلشان حل شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *