نرم افزار cmms | آرین سیستم

نرم افزار cmms چیست – نکاتی قبل از خرید نرم افزار نت

در ادامه معرفی نرم افزار cmms به عنوان یکی از انواع نرم افزار نت در مقالات قبلی می توان گفت که اکثر سیستم هایی که امروزه در امور تولید ، خدمات ، تاسیسات و سایر امور به کار گرفته می شوند ، در زمان هایی از طول عمر فعالیت خود دچار شکست و یا از کار افتادگی می شوند و به عملیات نگهداری و تعمیرات نیازمند می شوند. نرم افزار cmms در سازمان ها و شرکت ها این امور را سازماندهی کرده ادامه مطلب …

نگهداری و تعمیرات | آرین سیستم

نگهداری و تعمیرات PM + نرم افزار برنامه ریزی cmms | قابلیت اطمینان

در خصوص پیدایش نظام های نگهداری و تعمیرات تا قبل از انقلاب صنعتی ، مفهومی با عنوان نگهداری و تعمیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از خرابی وجود نداشت. پس از ایجاد فضای رقابت در کسب و کار و ایجاد قیمت های رقابتی و پاسخ به اینکه pm مخفف چیست ، ادامه مطلب …

نرم افزار نگهداری و تعمیرات | آرین سیستم

نکاتی قبل از خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات PM – نت

نرم افزار نگهداری و تعمیرات با پیچیدگی فن آوری و عرضه دانش فنی و همچنین با توجه به نیاز نگهداری تعمیرات در سازمان های بزرگ تولیدی ، رو به پیشرفت و به روز شدن می باشد. با توجه به فن آوری به کار رفته در سازمان گاهی عرضه کنندگان دانش فنی انحصار طلب شده و باعث نوعی قدرت تخصص و تعارض آن با قدرت سازمانی خواهد شد. ادامه مطلب …