مشاوره
جلسه دموکاتالوگ
نرم افزار CRM آرین سیستم

نرم افزار CRM آرین سیستم

سنجش کیفیت رضایتمندی مشتریان از طریق شاخص سطح خدمت SLA و همچنین دسترسی به سوابق مشتریان از لحظه ورود به شرکت، موضوعاتی‌ست که بی‌توجهی به آن‌ها مدیران بخش CRM را دچار مشکل می‌کند. نرم افزار CRM که بتواند تمرکز بر نیازهای مشتریان و اتوماسیونی شدن فرآیند ارتباط با مشتریان را فراهم کند، مشکلات حوزه CRM در سازمان را برطرف خواهد کرد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آرین سیستم از طریق سنجش شاخص سطح خدمت یا SLA، بر نیاز مشتری متمرکز می شود. نرم افزار مدیریت مشتریان (CRM) از طریق دسته بندی و با شناخت دقیق نیاز بازار، میزان سودآوری به تفکیک مشتریان را محاسبه کرده و بر اساس گزارش‌های خروجی، به بررسی میزان و نوع خرید مشتریان در طی دوره‌های مختلف می‌پردازد.

دانلود کاتالوگ

مزایای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آرین سیستم

هدف از خرید نرم افزار CRM مدیریت درخواست ها و پاسخگویی به نیازهای مشتریان است. یک نرم افزار سی آر ام موفق، به کسب و کار شما از دید مشتری نگاه میکند. به این ترتیب است که در برنامه ریزی ها، تجربه مشتری لحاظ خواهد شد. در نرم افزار مدیریت مشتریان، نگاه از دید مشتری باعث مشاهده دقیق تر کاستی ها و فرصت های موجود در کسب و کار خواهد شد. کاهش هزینه ارتباط با مشتری و سنجش دقیق سودآوری به تفکیک هر مشتری، از مزیت‌های استفاده از نرم‌ افزار CRM آرین سیستم بوده است.

پیش بینی دقیق نیاز مشتریان

با استفاده از ابزار مدیریت ارتباط با مشتری آرین سیستم، امکان تعیین نیاز دقیق مشتریان برای سازمان فراهم خواهد شد. قابلیت دسته بندی مشتریان و تعیین میزان افزایش خرید مشتریان در طی دوره‌های مختلف، از دیگر مزایای خرید نرم افزار CRM است. هزینه فروش محصولات و خدمات به مشتریان قدیمی بسیار کمتر از هزینه یافتن مشتریان جدید است؛ بنابراین در ابزار مدیریت ارتباط با مشتری آرین سیستم با حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات مشتریان سابق، مدیریت کلیه اطلاعات تنها در یک پایگاه داده به صورت یکپارچه فراهم خواهد شد.

ارائه گزارش سود دهی به تفکیک مشتری

اخذ خروجی‌های مورد نیاز یکی از مهمترین کاربردهای نرم افزار CRM آرین سیستم است، که در اختیار کاربران به شکل یک گزارش ساز قوی قرار می گیرد. ارائه انواع گزارش‌های فصلی از میزان خرید و فروش و همچنین گزارش گیری از میزان بدهی مشتریان به سازمان، از دیگر مزایای استفاده از زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. به این ترتیب انواع گزارش درصدی فروش در نرم افزار crm یا مدیریت ارتباط با مشتری برای چند سال مالی، چند فصل و چندین ماه مختلف به تفکیک مشتری، انبار، کالا و … قابل ارائه خواهد بود. ‌‌

ایجاد پایگاه داده متمرکز در سازمان فروش

با استفاده از نرم افزار CRM به راحتی اطلاعات تمام مشتریان احتمالی در یک پایگاه داده مرکزی نگهداری می شوند. سپس هر زمان که کارشناسان فروش نیاز به اطلاعات مشتریان داشته باشند می توانند از طریق نرم افزار crm اطلاعات سوابق مشتریان را بررسی و مشتریان هدف خود را مدیریت کنند. اطلاعات موجود در پایگاه داده CRM باعث می شود که کارشناسان فروش فعالیت های مشتریان را ردیابی کرده و در زمان مناسب که احتمال خرید محصول توسط مشتریان بیشتر است، برای فروش محصولات به مشتریان احتمالی با آن ها تماس بگیرند.

امکانات و ابزارهای زیر سیستم CRM

 امکان ایجاد دسترسی کاربران به CRM
 امکان تخصیص کاربران به نوع کار CRM شامل تلفنی، حضوری و پیامکی
 امکان حذف دسترسی کاربران به نوع کار CRM
 قابلیت فعال یا غیرفعالسازی انواع کار CRM
 تخصیص وضعیت های CRM به فرم های سیستم
 جا به جایی تخصیص وضعیت های CRM به فرم های سیستم

دانلود کاتالوگ

 امکان تخصیص فیلدهای اطلاعاتی به انواع سندها
 امکان تخصیص تخصیص فیلدهای اطلاعاتی به وضعیت‌ها
 امکان جستجوی پیشرفته با فیلترهای خاص در اطلاعات مشتریان
 امکان پیگیری وضعیت شکایات مشتریان بر اساس وضعیت میزان سفارشات فروش آنها
 امکان تعریف کدهای داخلی تماس به صورت سیستمی برای هر یک از فروشندگان
 برخورداری از ارتباط یکپارچه با بخش فروش

دانلود کاتالوگ

 ثبت اطلاعات مربوط به ارتباط با مشتریان
 برخورداری از بخش ستاد مراقبت از مشتریان
 ثبت شکایات مشتریان
 امکان مدیریت تماس‌ها
 قابلیت تعریف کدهای داخلی و سانترال
 امکان جستجوی پیشرفته اطلاعات CRM

دانلود کاتالوگ

 ارائه گزارشات تماس‌های ورودی
 ارائه گزارشات مربوط به تماس ها با توجه به مشتریان
 ارائه گزارشات مربوط به تماس های مشتریان بر اساس کد های داخلی
 ارائه گزارشات مربوط به تماس های مشتریان بر اساس گردش تماس ها
 ارائه گزارشات مدیریت مشتریان بر اساس سال و فصل های سال
 ارائه گزارشات مدیریت مشتریان بر اساس ماه های سال و روزهای هر ماه به تفکیک

دانلود کاتالوگ

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری با چه سیستم های دیگری مرتبط است؟

مدیریت ارتباط با مشتریان

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار CRM آرین سیستم

فروش و حسابداری فروش
اتوماسیون اداری
آرشیو اسناد
انبار و حسابداری انبار
فروش و حسابداری فروش

واحد فروش برای دریافت بازخوردها، بررسی شکایات مشتریان، انجام بهبود در فرآیندهای واحد خود و جلب حداکثری رضایات مشتریان، باید از سیستم ازتباط با مشتریان استفاده کند. بدین طریق کاستی‌ها و نقاط قوت واحد خود را خواهد دید.
از سویی نیز نرم افزار سی آر ام برای ثبت سفارشات فروش و فاکتورهای فروش نیاز به ارتباط یکپارچه با بخش فروش دارد. در زیرسیستم مدیریت ارتباط با مشتری، امکان ثبت اسناد و فاکتورهای فروش از طریق ارتباط با بخش حسابداری فروش فراهم است.

نرم افزار فروش
اتوماسیون اداری

واحد ارتباط با مشتریان از طریق نظرسنجی‌ها و نتایجی از نظرات و پیشنهادات و انتقادات مشتریان دریافت می‌کند، به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات به مشتریان، از طریق سیستم اتوماسیون اداری پیشنهاداتی را برای واحدها ارسال می‌کند.
ثبت مکانیزه نامه‌های اداری و ارجاع و پیگیری کارها در زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، از طریق ارتباط با واحد اتوماسیون اداری انجام می‌گیرد. نرم افزار CRM، توزیع و ردیابی نامه‌ها را در ارتباط با اتوماسیون اداری فراهم می‌کند.

نرم افزار اتوماسیون اداری
آرشیو اسناد

اطلاعات و اسنادی که واحد ارتباط با مشتریان جمع آوری می‌گردد، باید نگهداری و بایگانی بشوند و در بررسی‌های آینده و برنامه ریزی‌های بلند مدت سازمان استفاده بشوند. بایگانی کردن این اطلاعات موجب دسترسی سریع تر به آن ها خواهد شد.
نگهداری و بایگانی اسناد در زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، از طریق ارتباط با واحد آرشیو اسناد آرین سیستم انجام خواهد شد. بایگانی اسناد آرین سیستم با ایجاد آرشیو اسناد سیستماتیک، امکان مدیریت مدارک مرتبط با نرم افزار CRM را فراهم می‌کند.

نرم افزار بایگانی اسناد
انبار و حسابداری انبار

سفارشاتی که واحد CRM از مشتریان دریافت می‌کند، پس از تایید واحد فروش باید برای واحد انبار ارسال بشوند تا کالاها آماده و برای مشتریان ارسال گردد. سفارشات مشتریان تحت عنوان عنوان حواله‌های فروش در سازمان ثبت می‌شوند.
باتوجه به ارتباط یکپارچه‌ای که بین نرم افزار CRM و نرم افزار حسابداری انبار آرین سیستم وجود دارد، واحد مدیریت ارتباط با مشتریان می‌تواند حواله‌های فروش را برای واحد انبار ارسال کند و باتوجه به حواله‌ها واحد انبار کالاها را تحویل واحد مربوطه می‌دهد.

نرم افزار انبارداری

درخواست جلسه دمو نرم افزار CRM

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه خرید نرم افزار crm دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما راهنمای شما در خصوص امکانات و ویژگی های نرم افزار مدیریت مشتریان باشند.

سوالات متداول نرم افزار حسابداری مالی آرین سیستم

در حوزه پشتیبانی نرم افزار سی آر ام، ابتدا با بازدید از محل کار مشتری نیاز سنجی لازم صورت می گیرد. در این مرحله چارت زمان بندی تهیه شده و کارشناس مربوط در حوزه CRM به سازمان مشتری اعزام می شود. سپس پروپوزال راه اندازی و استقرار نرم افزار CRM تهیه می شود. در مرحله بعد نرم افزار CRM آرین سیستم در سازمان مشتری نصب و استقرار می یابد. بعد از استقرار ، آموزش نرم افزار CRM توسط کارشناسان با تجربه آرین سیستم انجام می پذیرد. در مرحله آخر رضایت نامه ای از مشتری توسط ستاد مراقبت از مشتری دریافت می گردد.

بله. کارشناسان خرید نرم افزار CRM آرین سیستم پس از بررسی نیازها، درخواست ها و بررسی مشکلات فرایندی سازمان، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مناسب آن سازمان را طراحی و در اختیار سازمان قرار می دهند.

نرم افزار CRM آرین سیستم محدودیتی در تعداد کاربران و میزان اطلاعات وارد شده در نرم افزار مدیریت مشتریان ندارد و با افزایش تعداد کاربران استفاده کننده از سیستم و افزایش اطلاعات، آرین سیستم هیچ هزینه اضافی از مشتری دریافت نخواهد کرد.

بله، یکی از مهم ترین قابلیت‌های CRM آرین سیستم قابلیت استفاده به صورت تحت وب است. برای خرید نرم افزار crm  و نصب آن لازم است در گام اول وب سرور IIS را نصب کنید و سپس به دنبال آن تنظیمات مربوط به وب سایت جدید را انجام دهید. حال می توانید با مرورگر دلخواهتان زیر سیستم را باز کرده و با آن کار کنید.

از مرحله درخواست مشتری و شروع تعامل با مشتری، اطلاعات مشتری در فرم های مخصوص نرم افزار CRM ثبت و نگهداری شده و زمان بعد از فروش محصول ثبت اطلاعات مربوط به مشتریان از جمله اطلاعات تماس، ریز مکالمات و … برای مدیریت بهتر نگهداری می شود. اختصاص دادن گروه درختواره برای مشتریان، اضافه کردن لیست مشتریان برای سامانه پیام کوتاه و بهره گیری از قابلیت های ارائه پشتیبانی به مشتریان از جمله امکاناتی هستند، که در نرم افزار CRM آرین سیستم برای مدیریت مشتریان برنامه ریزی شده است.

تماس با واحد فروش