بیشتر بخوانید

خواندن این مقاله جذاب را از دست ندهید!

چرا هر شرکتی باید به زمانبندی اصلی تولید MPS توجه ویژه ای داشته باشد؟ یکی از مهم ترین بخش‌های هر کاری برنامه ریزی برای انجام آن کار می‌باشد. همچنین یکی از قسمت‌های مهم کار در فرآیند تولید، برنامه ریزی تولید می‌باشد. فرآیند برنامه ریزی تولید سبب می‌شود، تا مدت زمان تولید و هزینه تولید کاهش پیدا کند. با استفاده از برنامه ریزی و زمان بندی های دقیق می توان پیش بینی تولید محصولات در بازه‌های زمانی مشخص را به صورت دقیق انجام داد.

در این مقاله ابتدا درخصوص زمانبندی اصلی تولید MPS، کاربردهای اصلی زمانبندی اصلی تولید ‌MPS، قسمت‌های مختلف زمانبندی اصلی تولید MPS و مزایای استفاده از MPS‌ توضیح داده شده و سپس نمونه استفاده از MPS در کارخانه چرم شرح داده خواهد شد.

خواندن مقاله زمانبندی اصلی تولید MPS را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران واحد تولید کارخانه
مدیران تولید واحد تولید چرم
کارشناسان تولید

زمانبندی اصلی تولید MPS چیست؟

هنگامی که برای تولید تمام محصولات به صورت جداگانه در بازه های زمانی کوتاه برنامه ریزی می کنیم، برنامه ریزی دقیق تر می شود. در این نوع از برنامه ریزی علاوه برگروه اصلی محصولات به بررسی هریک از محصولات به صورت جداگانه پرداخته و برای تولید آن ها برنامه ریزی می کنیم.
این نوع از برنامه ریزی معمولا در بازه زمانی هفتگی انجام شده و خروجی که به ما تحویل می دهد، زمان بندی اصلی تولید نام می‌گیرد. بدین طریق ما دقیقا می‌دانیم که در هر هفته از هریک از محصولاتمان چه تعداد تولید می‌کنیم.

بنابراین در یک واحد تولیدی به وسیله زمانبندی اصلی تولید MPS مقدار و زمان تولید محصول در طول دوره مشخص می‌گردد. به عبارتی با استفاده از زمانبندی اصلی تولید مشخص می‌شود، که چه نوع محصولی، در چه زمانی و به چه مقدار تولید خواهد شد.

زمانبندی اصلی تولید MPS چیست؟

زمانبندی اصلی تولید مقدار و زمان تولید محصول در طول دوره را مشخص می‌کند

مقدار محصول مورد نیاز جهت تولید معمولاً شامل 2 قسمت به شرح زیر است:

 • میزان محصولی که از طریق سفارشات دریافت شده از مشتریان تعیین می‌شود.
 • مقدار تقاضای نامعلوم که به وسیله پیش بینی‌های آماری بدست می‌آید.

به طور کلی زمانبندی اصلی تولید MPS برنامه‌ای کلی، جهت ارزیابی تولید کالاهای نهایی یک واحد تولیدی می‌باشد. در صورتی که زمانبندی اصلی تولید MPS به صورت صحیح اجرا شود، نتایجی را به همراه خواهد داشت، که این نتایج عبارتنداز:

 • ایجاد تغییرات مورد نیاز در صورت نوسان تقاضا
 • بهبود کارایی واحد تولیدی
 • کنترل موثر هزینه‌ها

کاربردهای اصلی زمانبندی اصلی تولید MPS

هدف از زمانبندی اصلی تولید MPS صرفه جویی در زمان می‌باشد. در نتیجه مدت زمانی که صرف مدیریت تولید می‌گردد، کارآمدتر بوده و در نهایت منجر به توسعه فضای کسب و کار تولیدی می‌گردد. سایر اهداف برنامه اصلی تولید به شرح زیر تماما در راستای دستیابی به این هدف می‌باشند. قبل از آشنایی با کاربردهای زمان بندی تولید، درصورتی که با مدیریت تولید آشنایی ندارید، حتما مقاله مدیریت تولید را مطالعه کنید.

کاربردهای اصلی زمانبندی اصلی تولید MPS

ایجاد نظم در خط تولید کارخانه ازطریق زمانبندی اصلی تولید

ترجمه طرح های تولید

با کمک زمانبندی اصلی تولید MPS تعداد تولید در یک دوره خاص تعیین می‌گردد. این امر منجر به مدیریتی صحیح جهت ایجاد تعادل میان تقاضا، نیاز‌های نیروی کار و توانایی تجهیزات می‌شود.

ارزیابی برنامه های جایگزین

با استفاده از زمانبندی اصلی تولید، روش‌های متفاوت تولید مورد بررسی قرار گرفته و خطاها و مشکلات موجود در‌ خط تولید نشان داده می‌شود، تا در نهایت کارآمدترین روش تولید انتخاب گردد.

نکته: فرآیند برنامه ریزی، هدایت، کنترل و ساماندهی فعالیت‌های درحال انجام در یک واحد تولیدی جهت تبدیل منابع ورودی به فرآورده را مدیریت تولید می‌گویند.

تولید ظرفیت مورد نیاز

ظرفیت واقعی مورد نیاز جهت برآورده کردن تقاضا، افزایش سود و به حداقل رساندن هزینه‌های واحد تولیدی به کمک زمانبندی اصلی تولید MPS امکان پذیر می‌گردد.

تسهیل پردازش اطلاعات

به کمک زمانبندی اصلی تولید MPS و استخراج جدول زمانی، نقاط سفارش مجدد جهت تحویل کالا به مشتریان تنظیم می‌گردد. این امر با هماهنگی میان سیستم‌های اطلاعات مدیریتی مختلف مانند بازاریابی، مالی ‌و… امکان پذیر می‌باشد.

استفاده از ظرفیت زمانبندی اصلی تولید  MPS

در نهایت زمانبندی اصلی تولید MPS الزامات استفاده از ماشین آلات و تجهیزات را تعیین می‌نماید.

استفاده از ظرفیت زمانبندی اصلی تولید MPS

بسته بندی محصولات ازطریق ماشین آلات تعیین شده

دیگر اهداف زمانبندی اصلی تولید MPS به شرح زیر می‌باشند:

 1. باعث بهبود شرایط تقاضا می‌شود.
 2. مدت زمان تحویل کاهش می‌یابد.
 3. منجر به استاندارد سازی ارتباطات در تجارت می‌گردد.
 4. در اولویت بندی نیازها کمک می‌کند.
 5. منجر به حفظ ثبات در تولید می‌گردد.
 6. برنامه‌های قابل اجرا جهت سفارش‌های تولید ایجاد می‌نماید.

قسمت‌های مختلف زمانبندی اصلی تولید MPS

قسمت‌های مختلف زمانبندی اصلی تولید MPS شامل مدیریت تقاضا، برنامه تولید، برنامه ریزی ظرفیت نامناسب، برنامه اصلی تولید MPS و برنامه ریزی مواد مورد نیاز می باشد، که در تصویر زیر این قسمت‌ها را آورده ایم.

قسمت‌های مختلف زمانبندی اصلی تولید MPS

قسمت‌های مختلف زمانبندی اصلی تولید MPS

برای تهیه و تنظیم تقویم تولید به یک برنامه تقاضا نیاز است. جهت ایجاد یک طرح تقاضا، اطلاعات زمانی فروش به صورت دقیق مورد نیاز می‌باشد. از اطلاعات مذکور برای پیش بینی و برآورد تقاضای هفته بعد استفاده می‌گردد. برنامه مذکور می بایست به صورت هفتگی تنظیم شود.

علاوه بر این ایجاد انبار ذخیره، میزان نیاز جهت پاسخگویی در هنگام دریافت سفارش‌های غیر معمول و با میزان زیاد نیز می تواند ایده مناسبی باشد. اگر میزان تقاضا افزایش یابد، بایستی برنامه سفارش تغییر یابد تا موجب کاهش میزان ذخیره نگردد.

بنابراین با گذشت هر هفته برنامه تقاضا برای ایجاد یک تقویم تولید دقیق به روز می‌شود. که این امر بستگی به برنامه زمان‌بندی اصلی تولید MPS بستگی دارد.

یک واحد تولیدی می بایست زمان‌بندی اصلی تولید MPS را به صورت دقیق تنظیم کرده و از آن به عنوان ابزاری ارزشمند جهت انجام سفارشات کسب و کار استفاده نماید. مراحل صحیح برای ایجاد یک زمان‌بندی اصلی تولید MPS به شرح زیر است:

 • تهیه و تنظیم چک لیست محصولات
 • تهیه و تنظیم چک لیست فرعی برای هر محصول
 • انجام برنامه ریزی سالانه، ماهانه و هفتگی
 • برنامه ریز جهت میزان تولید هفتگی

مزایای استفاده از ‌ MPS

باتوجه به این که زمان‌بندی اصلی تولید MPS ابزاری برای پیش بینی تقاضا می باشد، دارای مزایای متعددی برای سازمان است. مهم ترین این مزایا به شرح زیر هستند:

 • با درک بهتر از دوره‌های تولید، برنامه ریزی تقاضا کار آمدتر و بهینه تر می‌شود.
 • با بررسی الزامات تولید، سطح موجودی ایده آل مشخص می‌گردد.
 • بخش منابع انسانی واحد تولید می‌تواند قبل از تولید، به الزامات مورد نیاز جهت تولید آگاهی داشته باشد.
 • ظرفیت مواد مورد نیاز قابلیت بهینه شدن داشته و در نتیجه از انبار شدن مواد جلوگیری می‌کند.
 • با آگاهی از میزان تولید در حال انجام، تعمیر و نگهداری خط تولید امکان پذیر خواهد بود.
 • نیروی مورد نیاز برای تولیدات آتی شرکت قابل تخمین می‌باشد.
 • با کمک زمان‌بندی اصلی تولید MPS مواد مورد نیاز جهت تولیدات آینده قابل محاسبه بوده و در نتیجه روند خرید بهبود پیدا می‌کند.
 • بخش مالی واحد تولیدی با کمک برنامه اصلی تولید، می تواند جریان نقدی مناسبی برای واحد تولیدی پیش بینی نماید.

نمونه استفاده از MPS در کارخانه چرم

یک نمونه زمان‌بندی اصلی تولید MPS برای تولید کننده کیف چرم در ادامه قرار داده شده است.  البته قبل از بررسی نمونه، برای قابل درک و ساده بودن مثال فوق، یک تولیدی با دو محصول و هر کدام با دو تغییر و در مجموع چهار واحد نگهداری موجودی (SKU) در نظر گرفته شده است.

 • میزان موجودی محصول ابتدا ثبت می‌شود.
 • تقاضای پیش بینی شده در زیر آن اضافه می‌گردد.
 • در نهایت مقدار تولید براساس میزان موجودی، تقاضا و ظرفیت فعلی محاسبه می‌گردد.

لازم به ذکر می باشد که SKU مخفف Stock Keeping Unit و به معنی واحد نگهداری موجودی می‌باشد. SKU یک محصول می تواند از یک یا چند عدد و حروف تشکیل شده و یا ترکیبی از هر دو باشد. به عبارت دیگر SKU‌ شناسه منحصر به فرد برای محصولات تولیدی می‌باشد. کاربرد آن تمایز یک محصول از محصول دیگر در یک واحد تولیدی است.

نمونه زمان‌بندی اصلی تولید MPS

نمونه زمان‌بندی اصلی تولید MPS

نمونه فوق یک نمونه زمان‌بندی اصلی تولید MPS از هزاران برنامه اصلی تولید می‌باشد، که در کسب کارهای مختلف از آن استفاده می‌گردد.

عدم پویایی برنامه و عدم تغییر آن مطابق سفارشات و ظرفیت واقعی تولید، از جمله نکات منفی و معایب برنامه می‌باشد. همچنین به دلیل استفاده از اکسل در طراحی و وارد نمودن داده، نیاز به بروز رسانی توسط کاربر دارد. به همین علت تولید کنندگان برای پیاده سازی برنامه زمان‌بندی اصلی تولید MPS جذاب و پویا، از نرم افزار‌های مدیریت تولید (سیستم MES) استفاده می‌نمایند. البته اگر شما هم قصد تهیه سیستم برنامه ریزی تولید دارید، بهتر است قبل از خرید این سیستم با نکات خرید نرم افزار برنامه ریزی تولید آشنا شوید.

نکته: در کنار سیستم‌های نوین مدیریت از سیستم MES یا Manufacturing Execution System در ثبت اطلاعات، کنترل عملیات و پاسخ‌های سریع‌ به‌ خروجی‌های سیستم، براساس توابع تعریف شده استفاده می‌گردد، تا به صورت لحظه ای بر خط تولید نظارت انجام شود و خطاهای مختلف احتمالی در هنگام بروز شناسایی و خط تولید متوقف گردد..

نتیجه گیری

برنامه ریزی تولید در زمان بندی، اولویت بندی کارها و انجام صحیح عملیات تولید در یک صنعت موفق، از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع ستون فقرات یک کسب و کار تولیدی، برنامه تولید اصلی یا زمان‌بندی اصلی تولید MPS می‌باشد. بدون زمان بندی برنامه ریزی تولید، امکان دارد تولید محصولات بیش از نیاز و یا کمتر از نیاز فعلی باشد و بدین طریق سبب ایجاد خسارت برای شرکت گردد.

به همین علت در این مقاله سعی بر این شد، که به شرح مختصری در خصوص زمانبندی اصلی تولید، کاربرد زمانبندی اصلی تولید، اهداف زمان‌بندی اصلی تولید MPS، مزایای زمانبندی اصلی تولید ‌و… پرداخته شود. امیدواریم مطالب ذکر شده برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. اگر سوال و یا نظری درباره این مقاله دارید، حتما از طریق درج دیدگاه با ما در ارتباط باشید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

 • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم