استانداردهای حسابداری ، تدوین شده توسط سازمان حسابرسی در نرم افزار حسابداری ، زمینه مناسبی را برای تهیه و ارائه اطلاعات  سیستم حسابداری برای تصمیم گیری درست مدیران فراهم کرده است. تقریباً همه سازمان های اقتصادی اهمیت برنامه حسابداری را پذیرفته اند ، اما این به آن معنی نیست که در سیاست کاری خود تمام استانداردهای حسابداری را به کار گرفته اند. چرا که هنوز خیلی از کشورها مانند استرالیا با استانداردهای حسابداری بین المللی به دلیل سیاست های اقتصادی خود فاصله دارند. در ادامه به خلاصه استانداردهای حسابداری در نرم افزار حسابداری ارزی اشاره ای خواهیم داشت و در پایان برای آشنایی کاربران ، دانلود استانداردهای حسابداری در قالب استانداردهای حسابداری pdf قرار داده خواهد شد.

استانداردهای حسابداری

ضرورت همگرایی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی حسابداری

کشور ما برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر باید به اقتصاد جهانی بپیوندد. بنابراین باید با استانداردهای حسابداری به صورت بین المللی همگرا شده و گاهی شرایط کشور خود را نیز در نظر گرفت. کوچک بودن بخش خصوصی و دیدگاه های مدیران موجب می شود که استانداردهای برنامه حسابداری با گرایش ملی تدوین شود و در زمان تطبیق با استاندارد های حسابداری بین المللی ، در مواردی که استاندارد های حسابداری مطابق شرایط اقتصادی کشور نیست در بعضی موارد کدینگ استاندارد حسابداری ، تغییرات لازم را لحاظ کنیم.

سه نظریه درباره تدوین استاندارد های حسابداری وجود دارد :

  • بدون چون و چرا استاندارد های بین المللی نرم افزار حسابداری مالی را بپذیریم
  • در استاندارد های حسابداری ، مبنا را بر استاندارد های بین المللی حسابداری قرار دهیم
  • استاندارد های حسابداری را مطابق نیاز های ملی ، به صورت بومی تدوین کنیم
کدینگ استانداردهای حسابداری آرین سیستم

کدینگ استانداردهای حسابداری آرین سیستم

خلاصه استانداردهای حسابداری

مقررات حاکم در انجام کار سیستم حسابداری که به عنوان قواعد مورد پذیرش اند ولی در عمل تغییر می کنند را استاندارد های حسابداری گویند. مسئولیت تدوین استاندارد های حسابداری بر مبنای استاندارد های بین المللی حسابداری ، بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.  بر مبنای مفاهیم گزارش های مالی ، در کتاب استاندارد های حسابداری ، 31 مورد از استاندارد های حسابداری تا به امروز تدوین شده است. معمولاً استاندارد های حسابداری دارای سه بخش زیر می باشد :

  1. شرح دادن مساله
  2. ارائه راهی برای حل مساله
  3. ارائه راه حل مورد قبول و مطلوب

استاندارد حسابداری شماره 1

در استاندارد حسابداری شماره 1 ، به نحوه ارائه صورت های مالی اشاره می شود. اطمینان از مقایسه صورت های مالی واحد تجاری با دوره های قبل و همچنین صورت های مالی واحدهای تجاری دیگر از اهداف شماره 1 استاندارد حسابداری می باشد.

استاندارد حسابداری شماره 2

صورت جریان وجوه نقد ، استاندارد حسابداری شماره 2 می باشد که برای ارزیابی جریان های وجه نقد ، صورت های عملکرد مالی و ترازنامه باید توام با صورت جریان وجوه نقد مورد استفاده قرار گیرد. زیرا برخی از وجوه نقد نتیجه معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و انتظار می رود در یکی از دوره های آتی منجر به جریان وجه نقد دیگری شود.

استانداردهای حسابداری | آرین سیستم

استانداردهای حسابداری | آرین سیستم

استاندارد شماره 7 حسابداری

یکی دیگر از استاندارد های حسابداری ، استاندارد شماره 7 حسابداری می باشد که اشاره به حسابداری هزینه های تحقیق و توسعه دارد و به دلیل تلفیق با استاندارد حسابداری شماره 17 به نام دارایی های نامشهود ، حذف گردیده است. زمان و معیار شناخت دارایی و تعیین مبلغ دفتری ، از معیار های موجود در حسابداری دارایی نامشهود است.

استاندارد حسابداری شماره 9

استاندارد شماره 9 حسابداری اشاره دارد به حسابداری پیمان های بلند مدت و هدف استاندارد 9 حسابداری ، نحوه محاسبه درآمد هزینه های مرتبط با پیمانهای بلند مدت در صورت مالی پیمانکار است. با توجه به ماهیت فعالیت پیمانکاران ، تاریخ شروع و پایان متفاوت در صورت های مالی ثبت می شود. بنابراین باید تخصیص درآمد و هزینه ها در دوره های عملیات با موضوع پیمان اجرا شود.

دانلود کدینگ استانداردهای حسابداری

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 1 – نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 2 – صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 3 – درآمد عملياتي

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 4 – ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی

فرمت :doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 5 – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 6 – گزارش‌ عملكرد مالی

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 7 –

این استاندارد حذف شده و با استاندارد 17 تلفیق شده است.

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 8 – حسابداری موجودی مواد و کالا

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 9 – حسابداری پيمانهای بلندمدت

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 10 – حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

فرمت : doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 11 – داراييهای ثابت مشهود

فرمت : doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 12 – افشای اطلاعات اشخاص وابسته

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 13 – حسابداری مخارج‌ تأمين‌ مالی

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 14 – نحوه‌ ارائه‌ داراييهای‌ جاری و بدهيهای جاری‌

 فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 15 – سرمایه‌گذاریها

فرمت : doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 16 – آثار تغییر در نرخ ارز

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 17 – داراييهای نامشهود

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 18 – صورتهای‌ مالی‌ تلفيقی‌ و حسابداری سرمايه‌گذاری در واحدهای‌ تجاری فرعی‌

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 19 – ترکیبهای تجاری

فرمت :doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 20 – نحوه‌ ارائه‌ داراييهای جاری و بدهيهای‌ جاری

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره‌ها

فرمت : doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 22 – گزارشگری‌ مالی‌ ميان‌ دوره‌ای‌

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 23 – حسابداری‌ مشاركتهای‌ خاص‌

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 24 – گزارشگری مالی واحدهای‌ تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌ برداری‌

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 25 – گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 26 – فعاليتهای كشاورزی‌

فرمت :doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 27 – طرحهای مزايای‌ بازنشستگی‌

فرمت : doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 28 – فعاليتهاى بيمه عمومى

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 29 – فعاليتهای ساخت املاک

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 30 – سود هر سهم

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلوددانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 31 – داراييهای غيرجاری نگهداری شده برای فروش و عمليات متوقف شده

فرمت : doc– حجم فایل 1 مگابایت

دانلود دانلود فایل : استاندارد حسابداری شماره‌ 32 – کاهش‌ ارزش‌ داراییها

فرمت :doc – حجم فایل 1 مگابایت

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
فقط 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا فایل دانلودی را برایتان ایمیل کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ اتوماسیون اداری فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار حسابداری فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار اتوماسیون اداری فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار حسابداری فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
چند ثانیه دیگر اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار ArianERP برایتان ارسال می شود.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا اطلاعات را برایتان ایمیل کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار خزانه داری فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار خزانه داری فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
هورااا .... ، شما با موفقیت درخواست خود را در سیستم ثبت کردید
فایل درخواستی شما به سرعت در حال ارسال است . . .
تا حداکثر 5 دقیقه دیگر فایل مورد نظر را در ایمیل خود دریافت می کنید ، توجه کنید که اگر در پوشه اسپم رفته بود ، ایمیل را NOT SPAM بزنید
شما می تونید تا اون موقع ، فرم درخواست دمو نرم افزار را پر نمائید ، تا با ویژگی نرم افزار های ما از نزدیک آشنا شوید.
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
با تشکر از شما ، شما با موفقیت اطلاعات خود را ثبت کردید
درخواست شما به سرعت در حال پیگیری است ...
تا حداکثر 5 دقیقه دیگر ایمیلی برای شما ارسال می کنیم ، حتما آن را مطالعه نمائید تا برای دمو نرم افزار اطلاعات مورد نیاز را در سایت پر نمائید ، خب تا ایمیل به دست شما برسد درخواست دمو خود را تکمیل نمائید.
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزارفروش و حسابداری فروش فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار فروش و حسابداری فروش فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار انبار و حسابداری انبار فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار انبار و حسابداری انبار فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار خرید و تدارکات داخلی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار خرید و تدارکات داخلی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار پرسنلی و احکام فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار حقوق و دستمزد فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار حقوق و دستمزد فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار BPMS فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار BPMS فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار آرشیو اسناد فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار آرشیو اسناد فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار CRM فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار ArianERP فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار ArianERP فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار نگهداری و تعمیرات PM فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات PM فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار سفارشات خارجی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار سفارشات خارجی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار بهای تمام شده فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار بهای تمام شده فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار کنترل کیفیت فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار کنترل کیفیت فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار برنامه ریزی تولید فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار برنامه ریزی تولید فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار پخش مویرگی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزارپخش مویرگی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار امور سهام فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار امور سهام فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار بازرگانی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار بازرگانی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار منابع انسانی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار منابع انسانی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار حضور و غیاب فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار حضورغیاب فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار مدیریت قراردادها فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار مدیریت قراردادها فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار تصمین کیفیت فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار تضمین کیفیت فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزار صورتهای مالی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار صورتهای مالی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزار صورتهای مالی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال درخواست دمو نرم افزارحسابداری ارزی فاصله دارید!
مدیریت کامل اطلاعات فقط در یک دیتابیس
امکان شبکه و کاربر نامحدود !!
نصب و آموزش حضوری کاملا رایگان !
فقط 4 ثانیه تا ارسال کاتالوگ نرم افزارحسابداری ارزی فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
تماس با مشاوران فروش
× تماس با مشاوران فروش تماس با آرین سیستم

ArianSystem@ تلگرام آرین سیستم تلفن آرین سیستم 021-43027

اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم ...

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
(بدون www) پست الکترونیک
درخواست خود را وارد کنید
ارسال درخواست به کارشناسان فروش
لطفاً چند لحظه منتظر بمانید ...
تماس با مشاوران فروش آرین سیستم