نکاتی قبل از خرید نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی | آرین سیستم

نکاتی قبل از خرید نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی ERP

قبل از اینکه از نرم افزار کارگزینی صحبت کنیم باید بگیم که یکی از مهم ترین اطلاعات در سازمان های مختلف ، اطلاعات پرسنلی آن سازمان است که در نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی ثبت می شود. با توجه به اینکه این اطلاعات در تصمیم گیری مدیران سازمان نقش بسیار زیادی دارند ، حفظ و نگهداری از این اطلاعات یکی از دغدغه های اساسی مدیران سازمان است. یکی از راه های حفظ این اطلاعات استفاده از نرم افزار ثبت اطلاعات پرسنلی است. ادامه مطلب …

نحوه زدن حکم کارگزینی در نرم افزار پرسنلی | آرین سیستم

نحوه زدن حکم کارگزینی در نرم افزار پرسنلی

حکم کارگزینی و به کارگیری نرم افزار احکام خوب یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها و سازمان ها ، جدا از حوزه فعالیت و اندازه آن ها می باشد. ادامه مطلب …